Zwiększenie dostępności do transportu, sportu, turystyki