Autyzmu „nie widać”

Według Światowej Organizacji Zdrowia jedna osoba na sto jest w spektrum autuzmu, a amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention, CDC szacuje, że jest to jedna osoba na 44. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że 2021 roku zdiagnozowano zostało 86 575 Polaków w spektrum autyzmu.

Autyzmu często „nie widać”, nie zawsze równa się niepełnosprawności. Jeżeli nasze społeczeństwo lepiej zrozumie naturę autyzmu, autyści mają szansę na satysfakcjonujące i dobre życie.

Nadszedł czas, abyśmy na całym świecie zbudowali ludzkie ekosystemy, które będą zrównoważone dla osób neuroodmiennych. Niezliczone osoby, projekty, organizacje i ruchy działają na rzecz zmiany pejzażu możliwości dla osób takich jak my.

Jenara Nerenberg, Założycielka Projektu Neuroróżnorodność

Autyzm nie jest chorobą.

Osobą autystyczną jest się od zawsze i przez całe życie. O jakości życia i psychicznym zdrowiu osoby autystycznej decydują indywidualne doświadczenia, środowisko oraz jakość i rodzaj wsparcia jakie otrzymał/otrzymuje człowiek rozwijający się w spektrum autyzmu. Można być zdrowym człowiekiem autystycznym. Autyzm nie boli – brak zrozumienia i akceptacji jak najbardziej.

Anna Janiak, Prezes Zarządu Fundacji FIONA

Geneza innowacji

Cel projektu

Nowatorskie rozwiązanie

Materiały dydaktyczne

MODEL funkcji ASYSTENTA STUDENTA z ASD

WARSZTATY dla ASYSTENTÓW STUDENTÓW z ASD

PRZEWODNIK dla studentów w spektrum oraz osób wspierających studentów z ASD

PRZEWODNIK dla pracowników uczelni wyższych materiały zebrane

Baza wiedzy

Informacje ogólne

Asystenci i kandydaci

Studenci i kandydaci

Uczelnie

Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu:
Adam Szumilas
tel: 601809130
adres mailowy: asystentstudentaasd@dga.pl

Fundacja Sowelo
ul. Grunwaldzka 19 lok. 3.15,
60-782 Poznań
adres mailowy: biuro@sowelo.net.pl

Osoba do kontaktu:
Hanna Łęcka
tel: 733193334
adres mailowy: hanna.lecka@sowelo.net.pl

Projekt „Asystent studenta z ASD”  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ SOWELO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Celem projektu jest zwiększenie szans minimum 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami min. 40 liderów adwokatów studenta z ASD(w tym 28 kobiet) z 40 uczelni wyższych z całego kraju, osiągnięte w terminie do 29 września 2023 r.

Wartość dofinansowania projektu: 1 408 680,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2021 do 29 września 2023 r.