Multimedia

 

Kryteria autystycznego spektrum – dr Mirosława Kanar

Autyzm wczoraj i dziś – dr Mirosława Kanar
O zmianach w postrzeganiu autyzmu na przestrzeni lat – autyzmie jako odmiennym profilu rozwojowym, neuroróżnorodności oraz odejście od normatywności i liniowego postrzegania autyzmu. O nowym nazewnictwie.

Klasyfikacja DSM IV i DSM V – dr Mirosława Kanar
O kryteriach diagnostycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zawartych w klasyfikacjach DSM IV i DSM V.

Klasyfikacja ICD 10 i ICD 11 – dr Mirosława Kanar
O kryteriach diagnostycznych opisanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w klasyfikacjach ICD 10 i ICD 11.

Emocje i zachowania – dr Mirosława Kanar
O funkcjonowaniu osób autystycznych, o samowiedzy i strategiach radzenia sobie w sytuacjach życiowych i w sytuacjach przeciążenia, lęku. O interakcjach na styku neurotypów, pasjach, kontakcie wzrokowym, postawach wobec osób autystycznych, hiperempatii, hiperleksji, kodach emocjonalnych, kanałach komunikacyjnych, wrażliwości zmysłowej i pasjach osób autystycznych.

Student w spektrum – dr Mirosława Kanar
O wyzwaniach w przestrzeni komunikacji, interakcji społecznych, niepisanych zasad i kodów, organizacji czasu i studiowania.

Współwystępujące wyzwania – dr Mirosława Kanar
O współwystępujących chorobach, zaburzeniach, wyzwaniach emocjonalnych, neurologicznych i sensorycznych. O doświadczeniu przemocy oraz niepełnosprawności w kontekście spektrum autyzmu.

Spektrum stereotypów – dr Mirosława Kanar
O najczęściej spotykanych stereotypach dotyczących osób w spektrum autyzmu, niepełnosprawności, niesamodzielności i zależności, braku empatii oraz stereotypowych ramach funkcjonowania.

Różne oblicza autyzmu – dr Mirosława Kanar
O autyzmie jako zjawisku wielowymiarowym, spektrum różnorodności oraz profilu PDA strategii unikania i potrzebie kontroli oraz radzeniu sobie z oczekiwaniami i wymaganiami.

Kobiety w spektrum – dr Mirosława Kanar
O kobietach w spektrum autyzmu i profilu kobiecego autyzmu, maskowaniu, relacjach i strategiach radzenia sobie z wyzwaniami oraz różnicach między kobiecym i męskim fenotypie autyzmu.

O dorosłości w spektrum autyzmu – dr Mirosława Kanar

W spektrum terapii
O kierunkach oddziaływań edykacyjno-terapeutycznych zorientowanych na osoby autystyczne, metodach dyrektywnych i niedyrektywnych

Znaczenie formy terapii
O znaczeniu form terapii na proces budowania samowiedzy osoby autystycznej

Negatywny wpływ
O konsekwencjach nieprawidłowo dobranych metod edukacyjno-terapeutycznych.

Indywidualne droga
O samoświadomości osób w spektrum autyzmu w kontekście wyzwań związanych z terapią.

Na początku jest potrzeba
O potrzebie lub braku potrzeby terapii. O modelu SAP – Stosowanej Analizie Potrzeb – również w kontekście wsparcia studenta autystycznego.

„Lecznie” autyzmu
O stereotypach i kontrowersjach związanych z biomedycznym leczeniem autyzmu.

Samowiedza
O świadomości, samoświadomości i samowiedzy w ujęciu naukowym.

W spektrum samowiedzy
O samowiedzy osób autystycznych – samoopis, samoocena i ideał własnej osoby.

Funkcje wiedzy o sobie
O funkcjach wiedzy o sobie – autokoncepcja, autoprezentacja, autodiagnozie zasobów, wyzwań i potrzeb oraz ich wykorzystaniu w procesie samorozwoju, również negatywnych skutkach samowiedzy.

Źródła wiedzy o sobie
O źródłach wiedzy o sobie: aktywność własna, opinie innych osób, wpływ diagnozy i jej akceptacja.

W spektrum stereotypów
O sposobach wsparcia osoby autystycznej w budowaniu wiedzy o sobie oraz kształtowaniu wachlarza wyzwań i rozwiązań. O stereotypach związanych z wybitnymi zdolnościami i ekstremalnymi trudnościami.

Znaczenie samowiedzy
O specyficznych, nieakceptowanych zachowaniach i ich wpływie na postrzeganie autystyczności.

O autystycznej ścieżce rozwojowej – dr Mirosława Kanar

Mózg odmiennie zorganizowany
O odmiennie zorganizowanym mózgu oraz badaniach naukowych, neuroobrazowaniu oraz związkach miedzy budową mózgu osób autystycznch a ich funkcjonowaniem poznawczym i społecznym.

Budowa mózgu
O budowie mózgu i funkcjonowaniu mózgu osoby autystycznej.

Od szczegółu do ogółu
O odmiennym profilu poznawczym osób autystycznych – centralna koherencja.

Student w spektrum
O tym jaki wpływ na funkcjonowanie studenta ma odmienny profil poznawczy oraz wynikających z tego wyzwaniach – z perspektywy wykładowcy.

Dobrze mieć plan
O funkcjach wykonawczych odpowiadających za fizyczną, poznawcza i emocjonalną kontrolę oraz wynikających z tego koniecznych dostosowaniach i dobrych praktykach wsparcia studenta w spektrum autyzmu.

O czytaniu intencji i emocji
O zdolności do czytania i wyjaśniania zachowań innych osób, po przez odczytywanie ich intencji, pragnień i uczuć oraz odczytywania własnych stanów umysłu.

Proces mentalizowania
O procesie mentalizowania i trzech teoriach umysłu (teorii teorii, teorii modularności, teorii symulacji) w kontekście autyzmu.

Student w spektrum
O studencie w spektrum autyzmu w kontekście mentalizowania.

Test fałszywego przekonania
O teście fałszywego przekonania w kontekście rozpoznania teorii umysłu u dzieci.

Metka „boli” serce „hałasuje”
O koncepcji odmiennego profilu sensorycznego osób autystycznych – metka „boli” serce „hałasuje” – nadwrażliwości, niedowrażliwości i biały szum oraz wynikających z tego wyzwaniach, przyjaznej sensorycznie uczelni i racjonalnych dostosowaniach.

Zawiłość norm i zasad
O zawiłości norm i zasad – koncepcja niewrażliwości kontekstowej. O wyzwaniach w teatrze życia, gdy rozwijamy się w odmiennych kulturach.

O terapii i wsparciu rozwoju – dr Mirosława Kanar

W spektrum terapii – dr Mirosława Kanar
O kierunkach oddziaływań edykacyjno-terapeutycznych zorientowanych na osoby autystyczne, metodach dyrektywnych i niedyrektywnych

Znaczenie formy terapii –  dr Mirosława Kanar
O znaczeniu form terapii na proces budowania samowiedzy osoby autystycznej

Negatywny wpływ – dr Mirosława Kanar
O konsekwencjach nieprawidłowo dobranych metod edukacyjno-terapeutycznych.

Indywidualne droga – dr Mirosława Kanar
O samoświadomości osób w spektrum autyzmu w kontekście wyzwań związanych z terapią.

Na początku jest potrzeba – dr Mirosława Kanar
O potrzebie lub braku potrzeby terapii. O modelu SAP – Stosowanej Analizie Potrzeb – również w kontekście wsparcia studenta autystycznego.

„Lecznie” autyzmu – dr Mirosława Kanar
O stereotypach i kontrowersjach związanych z biomedycznym leczeniem autyzmu.

Samowiedza – dr Mirosława Kanar
O świadomości, samoświadomości i samowiedzy w ujęciu naukowym.

W spektrum samowiedzy – dr Mirosława Kanar
O samowiedzy osób autystycznych – samoopis, samoocena i ideał własnej osoby.

Funkcje wiedzy o sobie – dr Mirosława Kanar
O funkcjach wiedzy o sobie – autokoncepcja, autoprezentacja, autodiagnozie zasobów, wyzwań i potrzeb oraz ich wykorzystaniu w procesie samorozwoju, również negatywnych skutkach samowiedzy.

Źródła wiedzy o sobie – dr Mirosława Kanar
O źródłach wiedzy o sobie: aktywność własna, opinie innych osób, wpływ diagnozy i jej akceptacja.

W spektrum stereotypów – dr Mirosława Kanar
O sposobach wsparcia osoby autystycznej w budowaniu wiedzy o sobie oraz kształtowaniu wachlarza wyzwań i rozwiązań. O stereotypach związanych z wybitnymi zdolnościami i ekstremalnymi trudnościami.

Znaczenie samowiedzy – dr Mirosława Kanar
O specyficznych, nieakceptowanych zachowaniach i ich wpływie na postrzeganie autystyczności.

O trudnych wyzwaniach dorosłości – dr Mirosława Kanar

Zachowania ryzykowne
O zachowaniach ryzykownych u osób w spektrum autyzmu.

Student w spektrum
O studencie w spektrum autyzmu w kontekście zachowań trudnych.

Proszę jedz!
O zaburzeniach odżywiania u osób autystycznych – wybiórcza dieta i preferencje żywieniowe, zaburzenia trawienia oraz trudności w organizacji posiłków.

Zbyt fajni, zbyt uprzejmi
O toksycznych relacjach – zbyt fajni, zbyt uprzejmi – o trudnościach w dostrzeganiu siebie w relacji przemocowej (w osobistym związku, w pracy).

Toksyczne związki
O toksycznych związkach i przemocy seksualnej.

Pracoholizm?
O pracoholizmie osób w spektrum autyzmu.

Wirtualny świat
O uzależnieniu od internetu, komputera i telefonu – przyczyny, funkcje i konsekwencje.

Eliksir neuropypowości
O „eliksirze neurotywości”, czyli o uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych w kontekście autystyczności.

Narkotyki
O wpływie narkotyków na osoby autystyczne.

Podsumowanie
Zachowania ryzykowne – podsumowanie.

Czynniki ryzyka
O grupie ryzyka, szczególnie narażonej na zachowania ryzykowne, w grupie osób w spektrum autyzmu.

Czynniki chroniące
O czynnikach chroniących przed występowaniem zachowań ryzykownych.

Zachowania trudne
O zachowaniach „trudnych” – definicja trudnych zachowań z perspektywy odmiennych potrzeb osób autystycznych i potrzeb społecznych, osób neurotypowych, ich przyczyny i funkcje.

Student w spektrum
O studencie w spektrum autyzmu w kontekście przeciążeń, zachowań ryzykownych i trudnych – o potrzebie kształtowania samoświadomości oraz zrozumienia i akceptacji ze strony osób neurotypowych.

Samoregulacja
O strategiach samoregulacji, samopoznaniu i przeciwdziałaniu przeciążeniom sensorycznym, emocjonalnym, organizacyjnym.

Komunikacja w spektrum autyzmu – o komunikacji od podstaw – dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

O powszechnej potrzebie komunikacji, komunikacji oficjalnej i nieoficjalnej, teoretycznych podstawach komunikacji oraz jej kulturowym kontekście. O komunikacji alternatywnej oraz o dostępności i uniwersalnym projektowaniu w kontekście komunikacji. O nowych mediach i komunikacji w przestrzeni uczelni. O dialogu, jako podstawie komunikacji, wymianie, konwersatoriach i aktywnym słuchaniu. O politpoprawności oraz innych wyzwaniach będących doświadczeniem wykładowców i studentów.

– Czy można się nie komunikować?
– Oficjalnie / nieoficjalnie
– Mosty i mury
– Komunikacja w edukacji
– Proces komunikacyjny
– Schemat komunikacji
– Kody komunikacyjne
– Akt komunikacyjny
– Szumy w komunikacji
– Kontekst kulturowy
– Komunikacja w spektrum
– Komunikacja alternatywna
– Dostępność a komunikacja
– Projektowanie uniwersalne
– Łatwy tekst ETR
– Nowe media
– Dialog / wymiana

O komunikacji z perspektywy osób autystycznych – Weronika Janiak

O komunikacji z perspektywy osób autystycznych, potrzebach i preferencjach komunikacyjnych, języku i kulturze ASPI, poczuciu humoru, mostach komunikacyjnych oraz wyzwaniach i trudnościach komunikacyjnych, jakich doświadcza osoba autystyczna w przestrzeni uczelni.

– O komunikacji w spektrum
– Język ASPI
– Kultura ASPI?
– Humor ASPI
– Nie rozumieją metafor?
– Komunikacja na uczelni
– Dane wspólne

O komunikacji z perspektywy pedagogicznej – dr Mirosława Kanar

O komunikacji z perspektywy pedagogiki. O charakterystycznych cechach komunikacji osób autystycznych oraz wyzwaniach wynikających z odmiennych potrzeb i zasobów. O komunikacji alternatywnej, wyzwaniach w relacji komunikacyjnej, komunikacji niewerbalnej, naiwności społecznej, nieporozumieniach, żartach i przenośniach oraz społecznych interakcjach.

O spektrum autyzmu z perspektywy osoby autystycznej – Anna Majchrzak

O spektrum autyzmu z perspektywy osoby autystycznej. O syndromie oszusta i późnej diagnozie, wyzwaniach w pracy i na studiach, autystycznej depresji i maskowaniu. O trudnościach i praktycznych rozwiązaniach wspierających studentów w spektrum autyzmu na uczelni. Do badania, które stanowi kanwę wykładu zaproszone zostały 72 osoby autystyczne.

– Autyści o autyzmie
– Syndrom oszusta
– Późna diagnoza
– Mimiczne pomyłki
– O pracy i studiowaniu
– Niejasne zasady
– W spektrum edukacji
– Autystyczne historie
– Epidemia autyzmu
– Autystyczna depresja
– Nie wyglądasz
– Student w spektrum

Autyzm na studiach – spektrum wyzwań – Weronika Janiak

Inny gatunek studenta?
O studencie w spektrum autyzmu i jego potrzebach z perspektywy osoby autystycznej, o centralnej koherencji czy osoba autystyczna to inny gatunek studenta

Centralna koherencja
O wyzwaniach związanych z procesami analizy i syntezy.

Tu i teraz
O orientacji w czasie i przestrzeni.

Kto ty jesteś?
O prozopagnozji i specyficznych strategiach rozpoznawania ludzi.

Decydują zmysły
O tym jak bardzo wrażliwość sensoryczna wpływa na funkcjonowanie osoby autystycznej, szczególnie w przestrzeni nauki i pracy.

Przeciążenia
O przeciążeniach sensorycznych i strategiach rozładowywania napięcia emocjonalnego lub/i sensorycznego.

W tandemie
O asystencji z perspektywy doświadczeń osób autystycznych.

Spektrum zasobów
O spektrum zasobów osoby autystycznej, wąskich zainteresowania i specjalizacjach, zdolnościach analitycznych.

Jak możesz pomóc?
O tym, jak uczelnia może wspierać studenta w spektrum autyzmu, komunikacji o ofercie uczelni dedykowanej studentom autystycznym

Idealny wykładowca
O wykładowcy „idealnym” z perspektywy studenta autystycznego – dostępnym, konkretnym, życzliwym i elastycznym.

Autyzm – bariery
O autyzmie w kontekście niepełnosprawności oraz barierach, których doświadcza student autystyczny w procesie studiowania.

Spektrum kryzysów
O kryzysach sensorycznych, nadmiarze wyzwań, codziennych stresorach i niezrozumieniu doświadczanych przez osoby autystyczne.

Style myślenia i uczenia się
O stylach myślenia i uczenia się w kontekście spektrum autyzmu.

O komunikacji osób w spektrum autyzmu z perspektywy doświadczeń – Anna Janiak

O komunikacji osób w spektrum autyzmu z perspektywy doświadczeń osób autystycznych i nieautystycznych. O trudnym języku ojczystym, kontakcie wzrokowym, języku ciała, ciszy w komunikacji i innych kulturowych uwarunkowaniach interakcji komunikacyjnych, konfliktach i urazach. O tym jak osoby autystyczne postrzegają osoby nieautystyczne, niedoborze precyzji, społecznym zakorzenieniu nieprawdy oraz wartości bezpośredniej komunikacji i języka faktów. O komunikacji w kontaktach nieformalnych oraz relacjach między neuroróżnorodnymi studentami.

Język
O trudnym języku polskim. O wspólnych kodach komunikacyjnych, wymagającym procesie translacji. O mostach na styku neuroróżnorodności oraz komunikowaniu swoich przeżyć i emocji.

Pozawerbalnie
O kontakcie wzrokowym i języku ciała.

Cisza w komunikacji
O różnych funkcjach ciszy i innych specyficznych elementach komunikacyjnych w kontekście spektrum autyzmu.

O osobach nieautystycznych
O tym co nie jest zrozumiałe dla osób autystycznych w obszarze komunikacji osób neurotypowych – niedoborze precyzji, kłamstwie na każdą okazję, „owijaniu w bawełnę”.

O publikacjach o spektrum autyzmu – Weronika Janiak

Recenzje wybranych rekomendowanych książek poruszających problematykę spektrum autyzmu.

Inaczej o autyzmie – Anna Janiak

O autyzmie z perspektywy osoby na co dzień żyjącej i pracującej w środowisku osób autystycznych. O tym, dlaczego jest nam tak trudno na styku neuroóżnorodnych światów i wpływie wyobrażeń oraz stereotypów na temat jednorodności kulturowej na komunikację o autyzmie oraz nasze oczekiwanie wobec osób autystycznych. O potrzebie budowania samoświadomości, świadomości wzajemnych potrzeb i mostów miedzy osobami o różnych neurotypów. O różnych perspektywach patrzenia na spektrum autyzmu: medycznej, indywidualistycznej i humanistycznej. O możliwości zmiany postrzegania osób autystycznych oraz rozwiązaniach wspierających zmiany w środowisku edukacyjnym, po przez wzajemne poznanie, zrozumienie i akceptację.

O spektrum autyzmu z perspektywy pasjonatki – Maria Lena Stube

Historie o autyzmie
O historii autyzmu i autyzmie opisywanym już od starożytności.

Teoretycznie o autyzmie
O medycznym podejściu do spektrum autyzmu i najnowszych opisach autyzmu w klasyfikacjach chorób i zaburzeń oraz odmiennych narracji o autyzmie z perspektywy humanistycznej i indywidualistycznej samorzeczników.

Autystyczni celebryci
O autystycznych celebrytach – osobach znanych i docenianych z uwagi na potencjał oraz osiągnięcia oraz wartości różnorodności.

O komunikacji o autyzmie z perspektywy symboli – Anna Janiak

O komunikacji o autyzmie z perspektywy symboli – tych utrwalonych w społecznej świadomości oraz tych preferowanych i promowanych przez środowisko osób autystycznych. O kolorze niebieskim, symbolu nieskończoności, ludziach za szybą oraz puzzlach. O prawie osób autystycznych do własnej symboliki. O tym, że słowa którymi komunikujemy o autyzmie i neuroróżnorodności mają znaczenie.

W komunikacji wszystko ma znaczenie – dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

O tym, że w komunikacji wszystko ma znaczenie. O słowach, autyzmie i symbolach.

Nazwa ma znaczenie
O tym, że dzięki nazwom wyodrębniamy, opisujemy i kategoryzujemy.

O autyzmie
O autyzmie i sposobach nazywania osób autystycznych – z różnych perspektyw językowych.

Symbole
O symbolice towarzyszącej komunikacji o spektrum autyzmu.

Komunikacyjne kody, klucze i wytrychy – Anna Janiak

O komunikacyjnych kodach, kluczach i wytrychach. O poczuciu bezpieczeństwa, uważności, uprzedzaniu, pułapce żartów, języku faktów, przestrzeni pytań, precyzyjnym języku oraz autentyczności w relacji i komunikacji.

– Poczucie bezpieczeństwa
– To co mówię ma znaczenie
– Cierpliwość i spokój
– Co będzie dalej
– Żarty do rozładowania
– Język faktów
– Przestrzeń do pytań
– Naprawiamy i doprecyzowujemy
– Autentyczność

Jak myślimy tak mówimy – Anna Janiak

O tym jak nasze wyobrażenia wpływają na język komunikowania o autyzmie oraz o tym, jak zmieniając język możemy wpływać na postawy i zachowania.

Inspi(aspi)racje – Weronika Janiak

O rekomendowanych inspiracjach. O blogach self-adwokatów, wartości infografik, grupach dyskusyjnych i „przyjaznych” organizacjach pozarządowych – z perspektywy edukatorki w spektrum autyzmu.

Autyzm z perspektywy pedagogicznej i społecznej – dr Mirosława Kanar

O paradygmatach pedagogiki specjalnej. O samorzecznictwie oraz organizacjach pozarządowych wspierających środowisko osób autystycznych. O autyzmie jako wyzwaniu rozwojowym – z perspektywy specjalistki i badaczki.

– Paradygmaty
– Samorzecznictwo
– Organizacje
– Wyzwania rozwojowe
– O diagnozie – O diagnozie dorosłych osób w spektrum autyzmu. O diagnozie i jej konsekwencjach głosem osób w spektrum autyzmu, z wykorzystaniem badań własnych.

Spektrum przemocy – dr Mirosława Kanar

O spektrum przemocy, zaniedbaniach i prześladowaniach doświadczanych przez osoby autystyczne – z perspektywy specjalistki i badaczki, na podstawie wypowiedzi osób autystycznych. W tym o przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, instytucjonalnej oraz rówieśniczej i tragicznych skutkach przemocy w szkole. O przemocy w para-terapiach i leczeniu. O przyczynach powodujących, że osoba autystyczna jest „idealną” ofiarą przemocy.

– Przemoc fizyczna
– Przemoc psychiczna
– Przemoc seksualna
– Przemoc instytucjonalna
– Zaniedbanie
– Przemoc nieoczywista
– Prześladowanie

Autyzm – stereotypy – dr Mirosława Kanar

O mitach i stereotypach dotyczących spektrum autyzmu: kulturowo-medialnym wizerunku osób autystycznych, autyzmie cyfrowym, autyzmie schizofrenicznym, autyzmie jako epitecie oraz kulturze ASPI.

Świadomość społeczna – dr Mirosława Kanar

O badaniach dotyczących postaw społecznych wobec osób w spektrum autyzmu.

Gdzie szukać inspiracji w komunikacji o spektrum autyzmu – Anna Janiak

O tym gdzie szukać inspiracji w komunikacji o spektrum autyzmu. O znaczeniu źródeł wiedzy o autyzmie, doświadczeniach self-adwokatów i edukatorów, autystycznych liderach zmian w komunikacji o spektrum. O projekcie aspiracje.com oraz inspirującym spektrum rozmowy językiem osób autystycznych.

– Jak mówić o autyzmie?
– Jak robią to inni?
– Ida rozmawia
– Klub Świadomej Młodzieży
– Aspiracje
– Spektrum rozmowy

O projekcie Asystent studenta z ASD realizowanym przez firmę DGA i Fundację Sowelo – Hanna Łęcka

O asystencji osobistej
O asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami – czym jest, czym nie jest a czym być powinna w kontekście Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Asystencja na uczelni
O asystencji dla osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych – o asystencji dla osób neuroróżnorodnych niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Asystent studenta z ASD
O projekcie „Asystent studenta z ASD” realizowanym przez firmę DGA i Fundację Sowelo – innowacyjny model, koncepcja i założenia oraz praktyczne doświadczenia.

Spektrum zmian
O zmianach na 24 uczelniach z terenu całej Polskie w konsekwencji wdrożenia projektu.

Autyzm na studiach – spektrum wyzwań – Studia neuroróżnorodne – Anna Janiak

Różnimy się
O neuroróżnorodności, o tym jak bardzo różnimy się jako ludzie.

Niepełnosprawność
O niepełnosprawności w kontekście spektrum autyzmu, społecznym modelu niepełnosprawności, barierach i dostępności oraz racjonalnych dostosowaniach.

Zderzenie wyzwań i zasobów
O zaskoczeniu na styku wyzwań i zasobów, jakie posiadają osoby autystyczne.

Otwarta uczelnia
O tym jak zmienia się środowisko uczelni wyższych w kontekście odpowiadania na wyzwania związane ze spektrum autyzmu.

Autystyczne nieoczywistości
O autystycznym kontinuum, wyzwaniach w myśleniu o spektrum autyzmu i osobach autystycznych, jako grupie niezwykle różnorodnej oraz kulturowych oczekiwaniach i różnicach.

Spektrum rozczarowań
O wyzwaniach i rozczarowaniach w obszarze interakcji w grupie rówieśniczej oraz funkcjonowania w środowisku edukacyjnym, będących doświadczeniem osób autystycznych.

Tak różni
O tym jak nieoczywistą i zróżnicowaną jest grupa osób w spektrum autyzmu – spektrum zasobów i wyzwań, trudnościach w funkcjonowaniu w świecie niepisanych norm i zasad, doświadczanym lęku, trudnościach adaptacyjny. O tym jak doświadczana jest rzeczywistość akademicka, szczególnie na starcie wyższej edukacji.

Dorosłe dziecko
O dorosłości, jako kontekście wsparcia i edukacji osób autystycznych.

Potrzeby studenta w spektrum
O banalnych potrzebach i racjonalnym wsparciu studenta w spektrum autyzmu oraz zmianach zachodzących w przestrzeni akademickiej w tym kontekście.

Jak ważne jest środowisko
O tym jak ważne jest środowisko w kontekście zróżnicowanych zasobów i potrzeb osób o rożnych neurotypach.

Pomost do samodzielności
O rodzicach osób w spektrum autyzmu w kontekście wyższej edukacji osób autystycznych.

O projekcie Asystent studenta z ASD z perspektywy liderów asystentów uczestniczących w projekcie

Matylda Pachowicz

Asystent studenta z ASD
O innowacyjnych aspektach projektu Asystent studenta z ASD, elastyczności modelu, indywidualnych potrzebach poszczególnych uczelni, uniwersalnym projektowaniu.

Działania oddolne
O zaangażowaniu społeczności studenckiej, upowszechnianiu wiedzy o neuroróżnorodności, wartości spotkań z sefadwokatami.

Grupy wsparcia
O różnorodności działań wspierających, grupach wsparcia dla studentów w spektrum autyzmu, działaniach integracyjnych.

Sprzymierzeńcy
O wartości wsparcia ze strony kadry uczelni: naukowej, dydaktycznej, administracyjnej.

Koła naukowe
O kołach naukowych, tworzeniu zaangażowanego środowiska studenckiego, wzorcach, autorytetach i liderach, wartościach i motywacji, grupach wsparciach dla asystentów.

Kto powinien być asystentem?
O wartości wewnętrznej motywacji asystentów w procesie wdrażania projektu na poszczególnych uczelniach.

Lider-asystent
O wyzwaniach związanych z realizacją zadań lidera-asystenta.

Projekt na uczelni
O indywidualnych uwarunkowaniach strukturalnych na poszczególnych uczelniach wdrażających projekt, o najczęściej definiowanych trudnościach, wyzwaniach oraz przyczynach nieprzystąpienia do projektu przez niektóre uczelnie.

Projekt – korzyści
O możliwościach jakie niesie ze sobą projekt, bezpośrednich korzyściach dla uczelni, stanowiących konsekwencję wdrożenia projektu oraz zagrożeniach wynikających z niesprostania wymogom dostępności.

Studenci są różni
O zróżnicowanych potrzebach studentów oraz zmianach w postrzeganiu środowiska akademickiego, indywidualizacji wsparcia i racjonalności dostosowań.

Wsparcie psychologiczne
O potrzebie organizacji pomocy psychologicznej na uczelniach oraz tworzeniu dla studentów fundamentów przyszłości po studiach.

Wyzwania
O wyzwaniach przed którymi stoją uczelnie realizujące projekt: stereotypach, braku wyspecjalizowanych struktur, procesie rekrutacji studentów, roli rodziców w procesie studiowania, specyficznych potrzebach studenta autystycznego.

Szkodliwe wsparcie?
O wątpliwościach i kontrowersjach związanych z indywidualizacją wsparcia dla studentów w spektrum autyzmu oraz ryzykach związanych z brakiem racjonalnych dostosowań.

Student w spektrum
O docenianiu potencjału studenta autystycznego – o stereotypach, trudnościach diagnostycznych i niewiedzy kształtujących wizerunek studenta, doktoranta i wykładowcy w spektrum autyzmu.

Diagnoza potrzeb
O konieczności gruntownej diagnozy potrzeb i możliwości studentów, indywidualizacji wsparcia oraz przeciwdziałania ograniczeniu niezależności osób wspieranych.

Współwystępujące trudności
O innych trudnościach doświadczanych przez studentów, niezależnie o spektrum autyzmu.

Dobre praktyki
O przykładach dobrych praktyk na poszczególnych uczelniach, zebranych w procesie realizacji i ewaluacji projektu.

Tłumacz, adwokat, asystent – Anna Janiak

O innowacji społecznej „Tłumacz / Adwokat społeczny / Asystent studenta z ASD” autorstwa Fundacji Aktywnych FURIA – o motywacjach, procesie tworzenia rozwiązania oraz produktach innowacji. Na zakończenie link do materiałów.

Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu:
Adam Szumilas
tel: 601809130
adres mailowy: asystentstudentaasd@dga.pl

Fundacja Sowelo
ul. Grunwaldzka 19 lok. 3.15,
60-782 Poznań
adres mailowy: biuro@sowelo.net.pl

Osoba do kontaktu:
Hanna Łęcka
tel: 733193334
adres mailowy: hanna.lecka@sowelo.net.pl

Projekt „Asystent studenta z ASD”  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ SOWELO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Celem projektu jest zwiększenie szans minimum 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami min. 40 liderów adwokatów studenta z ASD(w tym 28 kobiet) z 40 uczelni wyższych z całego kraju, osiągnięte w terminie do 29 września 2023 r.

Wartość dofinansowania projektu: 1 408 680,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2021 do 29 września 2023 r.