Kadra

 

Agnieszka Kucharska – Kumar

Prezeska Fundacji Sowelo, magister psychologii, ze specjalnością psychologia kliniczna, aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej. Ukończyła studia MBA.  Superwizor z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z OzN, w tym z osobami neuronietypowymi oraz w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Posiada wiedzę psychologiczną z zakresu funkcjonowania osób neuronietypowych i doświadczenie w pracy z nimi w zakresie diagnozy potrzeb psychospołecznych, terapii zaburzeń w nurcie psychodynamicznym, aktywizacji społecznej i zawodowej, projektowania i realizacji usług asystenckich. Współtworzyła kilka modeli wsparcia dla OzN, w tym osób neuronietypowych. Posiada tytuł trenera pracy grupowej. Prowadziła szkolenia grupowe i indywidualne z osobami z niepełnosprawnościami, w łącznym wymiarze ponad 500 godzin. Współtworzyła model wielostronnej diagnostyki kompetencji OzN w ramach projektu „PI Model wielostronnej diagnostyki kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich efektywną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” oraz Innowacyjny Model zdobywania niezbędnych kompetencji na rynku Rynek Pracy w ramach międzynarodowego projektu Strefa Rozwoju. Prowadziła superwizje pracy asystentów osobistych, w tym AOON wspierających osoby neuronietypowe, w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Fundację Sowelo. W projekcie  „Asystent Studenta z ASD” pełniła funkcję Konsultanta ds. Innowacji oraz Konsultanta ds. Adwokatów.

Anna Janiak

Pedagożka specjalna, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi i ich rodzinami. Prezeska i koordynatorka programowa Fundacji FIONA i Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby w spektrum autyzmu o różnym stopniu sprawności intelektualnej, działaczka Fundacji „Dziecko w Centrum”, konsultantka w ROPS w Poznaniu. Autorka strategii aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Autorka innowacji społecznych wspierających OzN oraz ich rodziny. Współtwórczyni innowacji społecznej Tłumacz/adwokat społeczny, którego skalowaniem był projekt „Asystent Studenta z ASD”, w ramach którego pełniła funkcję Konsultanta ds. Innowacji. Pasjonatka neuroróżnorodności, skoncentrowana na poszukiwaniu sposobów wsparcia osób z wyzwaniami rozwojowymi, poprzez kształtowanie świadomego środowiska ich życia, nauki i pracy. Prelegentka na licznych konferencjach i seminariach. Wspiera organizacje pozarządowe oraz placówki i środowiska rodzin osób z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej, w szczególności osób w spektrum autyzmu lub/i z niepełnosprawnością intelektualną. Realizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz warsztaty dla młodzieży szkolnej związane z tematyką neuroróżnorodności. Prowadzi superwizje oraz autorskie szkolenia w ramach stałej współpracy ze „Strefą Dobrych Emocji” oraz Stowarzyszeniem Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych.

Katarzyna Datkiewicz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filozofia. Dyplomowany coach i doradca zawodowy i edukacyjny, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Ukończyła kurs: Doradca pracy i rozwoju zawodowego oraz Rekrutacja i selekcja pracowników. Posiada ponad 5-cio letnie doświadczenie w pracy z OzN, w tym z osobami neuronietypowymi. Od 2018 roku na stałe związana z Fundacją Sowelo jako koordynator i dyspozytor usług asystenckich w projektach asystenckich oraz specjalistka ds. aktywizacji zawodowej oraz coach. Doradca zawodowy w projekcie „Bądź aktywny po 50.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Współautorka modeli z zakresu innowacji społecznych dotyczących aktywizacji zawodowej takich jak: „(Po)Dzielni w pracy” „Centrum Rozwoju Włączającego – stworzenie modelu wielostronnej oceny kompetencji dostosowanej do potrzeb osób z różnorodnością funkcjonalną” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Współpraca międzynarodowa się opłaca” na współpracę transnarodową. W ramach projektu „Asystent Studenta z ASD” pełniła funkcję Konsultanta ds. Adwokatów.

Hanna Łęcka

Ukończyła studia magisterskie Architektura i Urbanistyka na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Z Fundacją Sowelo związana od 2019 r., posiada niemal czteroletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, które zdobyła jako  Koordynator usług asystencji osobistej w ramach  projektów realizowanych przez Fundację oraz jako Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Współautorka dwóch innowacji społecznych skierowanych m.in. do osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie „Asystent Studenta z ASD” pełniła funkcję Asystenta Projektu. Zajmuje się również promocja działań Fundacji w social mediach, tworzeniem  dostępnego contentu oraz identyfikacją wizualną  Fundacji. Sama jest osobą z niepełnosprawnością, występuje również w roli self –  adwokata OzN.

Paulina Mielczarek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 roku pracownik merytoryczny grupy konsultingowo-inwestycyjnej DGA. Zajmuje się sprawami dotyczącymi szeroko rozumianych aspektów prawnych, a także jest odpowiedzialna za sporządzanie regulaminów, dokumentów statutowych itp. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie prac projektowych, dotyczących dostępności i edukacji włączającej. W Projekcie Asystent Studenta z ASD pełni funkcję doradcy prawnego, wspierając uczelnie wyższe w formalnym umocowaniu asystenta w funkcjonowaniu studenta z ASD. Prywatnie: lubi sport, podróże, dobre filmy i muzykę – miłośniczka włoskiej kuchni i kotów.

Biuro Projektu:
DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań;

Osoba do kontaktu:
Adam Szumilas
tel: 601809130
adres mailowy: asystentstudentaasd@dga.pl

Fundacja Sowelo
ul. Grunwaldzka 19 lok. 3.15,
60-782 Poznań
adres mailowy: biuro@sowelo.net.pl

Osoba do kontaktu:
Hanna Łęcka
tel: 733193334
adres mailowy: hanna.lecka@sowelo.net.pl

Projekt „Asystent studenta z ASD”  nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-027/20 realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z FUNDACJĄ SOWELO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)

Celem projektu jest zwiększenie szans minimum 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa dzięki przygotowaniu do pracy i podjęciu współpracy z neuronietypowymi studentami min. 40 liderów adwokatów studenta z ASD(w tym 28 kobiet) z 40 uczelni wyższych z całego kraju, osiągnięte w terminie do 29 września 2023 r.

Wartość dofinansowania projektu: 1 408 680,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2021 do 29 września 2023 r.