„RapidRamp”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Firmę Knowledge Sp. z o. o.

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Celem głównym innowacji społecznej RapidRamp jest poprawa sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych z ograniczoną mobilnością (poruszających się na aktywnych wózkach inwalidzkich) w zakresie dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez stworzenie oraz montaż najazdów do przednich kół aktywnego wózka inwalidzkiego. RapidRamp ułatwia pokonywanie przeszkód i nierówności. Podczas najazdu na przeszkodę RapidRamp delikatnie podbija przednie koła wózka umożliwiając najechanie na przeszkodę. RapidRamp pozwala pokonywać wszystkie przeszkody tego typu zwiększając bezpieczeństwo poruszania się i komfort jazdy.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami Innowacji są osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze z ograniczoną mobilnością, poruszające się na aktywnych wózkach inwalidzkich

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

  • Osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
  • Osoby prawne (publiczne i prywatne, w tym organizacje pozarządowe)
  • Jednostki organizacyjne

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Dokumentację techniczną
  • Dokumentację zdjęciową prototypów oraz wózka z zamontowanymi najazdami RapidRamp,
  • Instrukcję montażu wraz z rysunkami wizualizujący montaż,
  • Instrukcję bezpiecznego użytkowania,
  • Film pokazujący sposób działania RapidRamp,
  • Raport z przygotowania i testowania innowacji.

Kim jesteśmy?

Firma Knowledge Sp. z o. o. powstała w 2004 roku i prowadziła swoją działalność jako biuro księgowe oraz instytucja szkoleniowa. W ramach działalności realizowano szkolenia współfinansowane z środków UE dedykowane osobom wykluczonym zawodowo, osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz osobom chcącym podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Firma może pochwalić się realizacją około 26 projektów szkoleniowych w których brało udział blisko 1800 uczestników. W każdym z realizowanych projektów partycypowały osoby z niepełnosprawnościami, po 50 roku życia, z problemami percepcyjnymi. Dzięki realizacji projektów szkoleniowych zdobyliśmy ogromne doświadczenie rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla OzN oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

W 2019 roku firma przeszła restrukturyzację i rozpoczęła realizację projektów B+R z dziedzin technicznych między innymi automatyki, mechaniki i robotyki. Od 2019 realizuje projekt badawczo rozwojowy współfinansowany z środków NCBiR pod tytułem “Rapid Chair – elektryczny napęd do wózków inwalidzkich”. Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego napędu elektrycznego pasującego do każdego wózka inwalidzkiego. Napęd ma za zadanie wspomagać poruszanie się przyczyniając się do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie ich mobilności. Realizacja projektu pozwoliła na otworzenie się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęto współpracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz innymi podmiotami NGO. Ścisła współpraca z użytkownikami wózków inwalidzkich pozwoliła na zdefiniowanie problemów z zakresu ergonomii, infrastruktury czy techniki z jakimi ci użytkownicy się spotykają.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Knowledge Sp. z o.o.
Adres: ul. Biskupia 48 lok. U3, 04-216 Warszawa
E-mail: sekretariat@knowledge.pl
Adres strony: https://knowledge.pl/