Zgłoś innowację

Zgłoś swój pomysł na innowację społeczną – od 14 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

Co będzie się działo?

  1. Zacznij od przeczytania Regulaminu i zajrzyj do zakładki Zdobądź grant – znajdziesz tam najważniejsze dokumenty. Zapoznaj się z nimi, ale skup się na razie na Wstępnym formularzu zgłoszeniowym. Tylko ten dokument wypełniasz teraz poniżej.
  2. Zgłoś swój pomysł i wypełnij Wstępny formularz zgłoszeniowy online. Jego poprawność będziemy oceniać podczas 2 etapów. Na zgłoszenie masz czas do 15 lipca.
  3. Etap 1.: sprawdzimy, czy dobrze wypełniłeś(-aś) wniosek. Jeżeli wszystko jest ok, pomysł przejdzie do kolejnego etapu.
  4. Ogłosimy na WWW oraz na Facebooku informację o rozstrzygnięciu 1. etapu. Stanie się to po 15 lipca. Daj nam na to chwilę.
  5. Etap 2.: ocenimy to, czy zgłoszone pomysły spełniają kryteria m.in. innowacyjności i uniwersalności.
  6. Jeżeli eksperci i ekspertki nie będą mieli zastrzeżeń, zaprosimy Cię na warsztaty. To czas na naukę, jak dobrze przygotować pełny formularz.
  7. Następnie wypełniasz Pełny formularz zgłoszeniowy i poddajesz go merytorycznej ocenie.
  8. Etap 3.: jeżeli jesteśmy na TAK, rozmawiamy o konkretnych działaniach i bierzemy się do pracy.