Innowacje

Dowiedz się więcej o innowacjach tworzonych w naszym inkubatorze:

Innowacje
wyróżnione

Innowacje
przeskalowane

Zwiększenie dostępności do kultury i edukacji

Zwiększenie dostępności do transportu, sportu, turystyki

Zwiększenie dostępności do usług medycznych

Zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu