Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra to miejsce, w którym spotykają się ludzie z pasją

Ideą naszego inkubatora jest Wspieranie Wielkich Jutra – innowatorów społecznych

Pewnie zastanawiasz się, kim jesteśmy. Łączy nas to, że lubimy rozwiązywać problemy, pomagać osobom, którym „zależy”, innowatorom, którzy mają odwagę sięgać wyżej. Wszystko zaczęło się od tego, że pracując razem, zauważyliśmy, że chętnie angażowaliśmy się w projekty dotyczące innowacji polskich przedsiębiorstw i społecznej odpowiedzialności biznesu. To po prostu miało potencjał i głębszy sens. Prace nad praktycznym wdrażaniem niekonwencjonalnych i nowatorskich rozwiązań sprawiały nam olbrzymią satysfakcję. Takie przemyślenia oraz świadomość, że jesteśmy ekspertami w tym, co robimy, sprawiły, że DGA S.A. założyła Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra.

W ramach naszych działań inkubacyjnych udało się wypracować 100 rozwiązań

Od lat promujemy kreatywne pomysły, wspieramy talenty i realizujemy projekty społeczne. Nie boimy się wyzwań, tym bardziej z wielkim entuzjazmem zaangażowaliśmy się w program inkubacji i akceleracji innowacji społecznych, najpierw w temacie usług opiekuńczych dla osób zależnych, a następnie dostępności.

Nasze doświadczenia i rozmowy z Wami pokazują, że innowacje społeczne popychają świat do przodu i są cały czas potrzebne. Kreatywni pomysłodawcy mogą na nas liczyć!

Eksperci inkubatora

Paulina Mielczarek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prac projektowych dotyczących dostępności i edukacji włączającej. W Projekcie Asystent Studenta z ASD pełniła funkcję doradcy prawnego, wspierając uczelnie wyższe w formalnym umocowaniu asystenta w funkcjonowaniu studenta z ASD. W Inkubatorze Wielkich Jutra wspiera innowatorów w codziennej pracy. Świadczy eksperckie doradztwo merytoryczne w zakresie tematyki projektu rozumianej jako rozwiązywanie problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej – dostępności. Prywatnie: lubi sport, podróże, dobre filmy i muzykę – miłośniczka włoskiej kuchni i kotów.

Dagmara Kmieciak

Absolwentka Finansów i rachunkowości na wydziale Zarządzania Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Z Inkubatorem Wielkich Jutra związana od 2017 roku.  W ramach działań projektowych współpracowała z kilkudziesięcioma innowatorami z terenu całej Polski. W latach 2021- 2023 prowadziła prace dotyczące skalowania innowacji społecznej „Model Dom”- kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego. Dagmara prowadziła aktywną współpracę z  Ośrodkami Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży z terenu całej Polski. W Inkubatorze Wielkich Jutra wspiera innowatorów w codziennej pracy. Świadczy eksperckie doradztwo merytoryczne w zakresie tematyki projektu rozumianej jako rozwiązywanie problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej – dostępności.

Joanna Kubiak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prawnik, ekspert ds. edukacji włączającej . Od 2015 roku aktywnie wspiera innowacyjne rozwiązania edukacyjne dla szkół i uczelni wyższych. W latach 2021 -2022 aktywnie działa na rzecz upowszechnienia  innowacyjnego modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w  15 Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży . W ramach projektów DGA S.A. nadzorowała procesy edukacyjne dotyczące wiedzy o dostępności i edukacji włączającej dla   blisko 3000  pracowników oświaty w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Adam Szumilas

Absolwent  zarządzania i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w dziedzinie innowacji społecznych i przemysłowych. Z inkubatorem związany zawodowo od 2019 roku. W latach 2021-2023 wdrażał projekt dotyczący skalowania innowacji społecznej dotyczącej poprawy sytuacji studentów neuronietypowych (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD) na polskich uczelniach wyższych. Projekt ten wprowadził innowacyjne rozwiązanie społeczne, znane jako „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”. Nadzorował wdrożenie do praktyki innowacji społecznej Asystent studenta z ASD, poszerzonej o model sieci Liderów-asystentów oraz adwokatów studentów z ASD (tj. osób wskazanych przez uczelnię, które zostały następnie w ramach projektu przygotowane do pełnienia tej funkcji) na 24 uczelniach wyższych w Polsce. Odpowiadał za przygotowanie osób do wykonywania funkcji Lidera-asystenta/adwokata studenta z ASD w ramach szkolenia specjalistycznego oraz konsultacji z ekspertami z zakresu neuronietypowości. W Inkubatorze ekspert ds. oceny wniosków, testowania oraz akceleracji.

Ryszard Necel

Prof. UAM dr hab. Ryszard Necel jest socjologiem i pracuje w Zakładzie Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach pracy socjalnej, innowacji społecznych oraz socjologii problemów społecznych. Prowadzi badania dotyczące praw socjalnych, migracji, sprawiedliwej transformacji energetycznej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii na temat rzecznictwa praw społecznych.Praktyczne doświadczenie zdobywał, pracując w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (2012-2014)oraz opracowując strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy profilaktyczne oraz programy wspierania rodziny dla samorządów gminnych i powiatowych. Współpracował przy ocenie projektów innowacyjnych (DGA S.A., ROPS w Poznaniu), projektów aktywizacji społecznej osób starszych (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Ma doświadczenie w realizacji innowacji społecznych „Edukacja do e-pomocy” oraz metody problemowej w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pełnił funkcję eksperta ds. dostępności oraz eksperta w zakresie ewaluacji i oceny w Inkubatorze Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w tym członkiem zarządu Sekcji Pracy Socjalnej PTS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej.

Łukasz Orylski

Z wykształcenia jest doktorem nauk politycznych i doradcą zawodowym. Od 2012  tworzy i realizuje projekty społeczne dedykowane Osobom z Niepełnosprawnościami (OzN) i innym grupom osób doświadczającym wykluczenia społecznego. Jako pracownik Fundacji Sowelo specjalizuje się w zagadnieniach asystencji osobistej i wspieraniu aktywności zawodowej OzN. Autor innowacji społecznej pn. „Cień pomoże Ci… wyjść z cienia” (2017-18). W ramach tejże wdrożono model asystencji osobistej maksymalnie zgodny z zapisami i wartościami Konwencji ONZ o Prawach OzN. Innowacja zyskała uznanie Ministerstwa Rozwoju i skierowano ją do upowszechniania. Współtworzył ponadto innowacje społeczne: „Zagrajmy w dorosłość!” (powstała grywalizacja wspierająca nabywanie przez młodzież niepełnosprawną umiejętności w życiu codziennym” oraz „(Po)Dzielni w pracy” (powstał model Job sharing dedykowany OzN). Prowadzi autorskie szkolenia zarówno dla OzN korzystających z usług asystencji osobistej, jak i dla kandydatów na asystentów.  Jest współautorem społecznego projektu ustawy o asystencji osobistej oraz standardów asystencji osobistej i budżetu osobistego wykonanych na potrzeby Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest jednym z nielicznych w Polsce członków Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL). Od początku 2020 roku pracuje w DGA S.A, jako ekspert ds. dostępności. W ramach Inkubatora Wielkich Jutra Dostępność+ oceniał merytorycznie projekty innowacji w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla OzN i seniorów. W 2023 roku Rada Kongresu OzN przyznała mu tytuł Ambasadora Konwencji ONZ o Prawach OzN..

Łukasz Klimek

Ekspert ds. akceleracji i inkubacji . Kieruje pracami Inkubatora Wielkich Jutra od 2017 roku. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W pracy łączy doświadczenie społeczne i biznesowe poprzez tworzenie inicjatyw dotyczących współpracy biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. W ramach realizowanych przez DGA S.A. procesów inkubacyjnych i akceleracyjnych uczestniczy jako ekspert w ocenie innowacyjnych pomysłów i produktów. Ekspert w dziedzinie innowacji społecznych dedykowanych wsparciu osób zależnych, osób z niepełnosprawnościami. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie finansowania projektów, doradztwa biznesowego, akceleracji i inkubacji. Twórca i koordynator kilkudziesięciu projektów doradczo-szkoleniowych.

Daria Olech

Ekspertka ds. upowszechniania, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pracowała jako dziennikarka, przez wiele lat prowadząc własny dział oraz współpracując z instytucjami pomocy społecznej. Nauczyła się wówczas słuchać, nie oceniać i walczyć o rzeczy ważne dla innych. Ma też doświadczenie jako copywriterka i specjalistka ds. marketingu. Dzięki temu wie, jak łączyć sprawy „zwykłych ludzi” z biznesowym podejściem. We wszystkim, co robi, najważniejszy jest dla niej drugi człowiek – szanowanie jego wartości i poglądów. W inkubatorze odpowiada za działania informacyjne i upowszechniające innowacje, od momentu podpisania umowy o grant do końca trwania projektu. Działa na rzecz promocji inkubatora i innowacji.