Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra to miejsce, w którym spotykają się ludzie z pasją.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ideą naszego Inkubatora jest WSPIERANIE WIELKICH JUTRA – Innowatorów Społecznych.

Wieloletnie doświadczenie osób skupionych wokół DGA S.A., ich zaangażowanie w prace nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw , społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz praktycznym wdrażaniem niekonwencjonalnych, nowatorskich rozwiązań doprowadziło do powołania Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra.

W ramach naszych działań inkubacyjnych udało się wypracować blisko 60 rozwiązań.

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna działająca na polskim rynku od 1990 roku, jako pierwsza w branży konsultingowej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów.

DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi, tymi które już osiągnęły sukces lub do niego zmierzają, jak również tymi którym potrzebne jest wsparcie zewnętrzne.

Profesjonalne usługi doradcze DGA S.A. obejmują przede wszystkim doradztwo biznesowe, w tym inkubację młodych przedsiębiorców. Tysiące zrealizowanych projektów, niejednokrotnie innowacyjnych na skalę krajową również o tematyce społecznej, świadczą o tym, że w DGA S.A. nikt nie boi się wyzwań. Ciągły rozwój, indywidualne podejście do każdego projektu są gwarantem sukcesu.

Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółki, działalność inwestycyjna zaowocowała powstaniem silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej DGA. Zapraszamy na www.dga.pl.

 

DGA S.A. od lat promuje innowacyjne rozwiązania, wspiera talenty, realizuje projekty społeczne. Nie boimy się wyzwań, tym bardziej z wielkim entuzjazmem podejmujemy się również inkubacji innowacji społecznych. Doświadczenia z realizacji pilotażowego konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na inkubację innowacji społecznych pokazały, że na rynku jest ogromna potrzeba ale i potencjał w obszarze innowacyjności społecznej, tylko trzeba udzielić mu odpowiedniego wsparcia. Udało się to zrobić właśnie dzięki pilotażowi. Dotychczas podmioty znające najlepiej potrzeby osób zależnych i ich opiekunów, miały ograniczone możliwości na rozwijanie pomysłów i rozwiązań służących poprawie ich codziennego funkcjonowania i jakości życia. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu i doradczemu w ramach naszego Inkubatora Wielkich Jutra Pomysłodawcom udało się opracować i przetestować 47 wyjątkowych rozwiązań – usług, prototypów produktów, modeli współpracy. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania zapełnią choć w części lukę, jaka istnieje w dotychczas stosowanych metodach organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych w wymiarze aktywizacyjnym i społecznym. Inkubator Wielkich Jutra nadal szuka nowych rozwiązań w tym zakresie i wspiera kreatywnych Pomysłodawców.