Innowacje przeskalowane

Skalowanie innowacji społecznych oznacza po prostu zwiększenie zasięgu wykorzystywania ich w praktyce. Chodzi o mikro-innowacje, które zostały opracowane, ale dotychczas ograniczały się np. do danego obszaru, sektora lub organizacji.

Poniżej znajdziesz przykłady właśnie takich innowacji.

Kompleksowe wsparcie rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego.

Wsparcie neuronietypowych studentów
oraz ich aktywizacja społeczna
i zawodowa na uczelniach wyższych.