„PRZYCZEPKA IQTRAILER”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Edumocni

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Celem Innowacji jest rozwiązanie problemu braku dostępu osób starszych do szeregu miejsc i obiektów, co jest podstawowym warunkiem ich niezależności, zapobiegającym ich wykluczeniu społecznemu. Zagrożenie bezpieczeństwa na drogach już dziś jest przyczyną radykalnego ograniczenia aktywności osób starszych, a należy liczyć się z tym, że w przyszłości ich wymagania w zakresie mobilności będą znacznie wyższe niż obecnego pokolenia osób starszych.

Problem ten w dużej mierze dotyczy mieszkańców małych miejscowości i wsi, gdzie nie ma dostępu do transportu publicznego, który umożliwiłby przemieszczanie się w najbliższej okolicy. Osoby starsze zamieszkujące obszary wiejskie oraz małe miejscowości, poruszają się zazwyczaj pieszo lub rowerem. Jednak jeżeli pojawia się konieczność pokonania większej odległości, osoby starsze uzależnione są od innych. Innowacja przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zwiększenie samodzielności i mobilności seniorów, wprowadzając na rynek przyczepkę z napędem elektrycznym, która umożliwi im pokonanie większych odległości bez nadwyrężania sił fizycznych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupę docelową odbiorców przyczepki stanowią osoby starsze o ograniczonej mobilności oraz osoby niepełnosprawne, które jeżdżą na rowerze lub nie mają przeciwwskazań do jazdy na rowerze, ale cierpią z powodu osłabionej kondycji fizycznej. Przyczepka ułatwi im korzystanie z roweru i zwiększy ich dostępność do przestrzeni publicznej jak np. dojazd do sklepów, punktów usługowych, parków czy miejsc spotkań. Rozwiązanie zwiększy także poziom aktywności fizycznej seniorów dzięki ułatwieniu w pokonywaniu większych odległości. Dodatkowym usprawnieniem będzie możliwość przewożenia zakupów lub drobnych pakunków w przyczepce, co ułatwi im codzienne funkcjonowanie.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami przyczepki mogą być wszelkie ośrodki skupiające większą liczbę seniorów. Według Innowatora mogą to być sanatoria, gdzie przyczepka pozwoli na jazdę rowerową, która może stanowić uzupełnienie terapii odbywających się w sanatoriach. Domy pomocy społecznej i domy spokojnej starości także będą odpowiednimi użytkownikami przyczepki IQtraiLer, dzięki której możliwe będzie zapewnienie pensjonariuszom rozszerzonej mobilności, przy jednoczesnym zapewnieniu im dodatkowej atrakcji. Użytkownikami przyczepki mogą zostać także lokalne kluby seniora i inne grupy zrzeszające osoby starsze, które będą mogły korzystać z przyczepki w modelu współdzielenia. Istotną grupę użytkowników przyczepki stanowią także rodzina i opiekunowie osób starszych. Takie osoby częściej są aktywne w mediach społecznościowych, a także są bardziej otwarte na nowinki techniczne. Co za tym idzie, łatwiej do nich dotrzeć i pokazać walory przyczepki dla osoby starszej z nimi związanej.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Dokumentację techniczną,
  • Instrukcję obsługi,
  • Film instruktażowy pokazujący jak zamontować przyczepkę do roweru,
  • Instrukcję złożenia przyczepki.

Kim jesteśmy?

Edumocni to fundacja działająca na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej, która jest realizowana poprzez oferowanie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo z terenu subregionu tarnowskiego w ramach uczestnictwa w projektach aktywizacji zawodowej.

Dotychczasowe osiągnięcia to m.in.:

  • FIO Małopolska Lokalnie Południe na realizację inicjatywy polegającej na założeniu regionalnego serwisu internetowego dla osób niepełnosprawnych (www.bezbarier.edumocni.pl)
  • grant z projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na realizację inicjatywy lokalnej mającej na celu ekonomizację fundacji. W ramach inicjatywy zostały zorganizowane zajęcia komputerowe z programowania dla młodzieży.
  • POWER, Działanie 1.2, pt.”EDUmocni z POWER-em” skierowany do osób młodych od 15 do 29 r.ż., biernych zawodowo, w tym do osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na obszarze subregionu tarnowskiego, w woj. małopolskim.
  • RPO woj. Małopolskiego, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, p.t „Sukces na obcasach” skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy.

Fundacja od początku działa na rzecz społeczności lokalnej, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotą działania organizacji jest zwiększenie dostępności do usług i produktów osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dotychczas swoje działania fundacja podejmowała w zakresie szkoleń (w tym szkoleń cyfrowych dla osób starszych) oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Adres: Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów
E-mail:
biuro@edumocni.pl
Tel:
+48 884 004 423

Adres strony: https://edumocni.pl/