Idę bo mogę

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Michała Przychockiego

Na czym polega innowacja?

Przedmiotem proponowanej innowacji jest metoda prowadzenia przez instruktorów wspinania zajęć wspinaczkowych dla osób z zespołem Aspergera w wieku 10-18 lat i ich rodziców / opiekunów prawnych. Dzięki wypracowanej innowacji, to rodzice będą mogli samodzielnie stawać się trenerami dla swoich dzieci, co spowoduje, że wspinanie stanie się formą aktywnego spędzania czasu, bez ponoszenia relatywnie dużych kosztów.

W ramach licencji udostępniamy:

  • Podręcznik do zajęć wspinaczkowych dla rodzin osób z Zespołem Aspergera
  • Podręcznik dla instruktorów do prowadzenia zajęć wspinaczkowych z osobami z Zespołem Aspergera

Dla kogo jest innowacja?

Odbiorcami innowacji są rodzice / opiekunowie prawni osób z zespołem Aspergera. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie wzmacniać umiejętności dziecka, aktywnie spędzić czas, budować więź z dzieckiem i poczucie bezpieczeństwa (zgodnie z identyfikowanymi potrzebami wzmacniania kompetencji rodziców we wskazanym zakresie umiejętności społecznych). Nasze rozwiązanie mogą promować Rodzice/ opiekunowie prawni osób z Zespołem Aspergera, instruktorzy wspinania

Autor innowacji

Innowatorem projektu jest Michał Przychocki

Od 2005 roku pracuję z osobami ze spektrum autyzmu m.in.w Fundacji Synapsis jako instruktor terapii zajęciowej . Nabyłem tam wiedzę i doświadczenie, ukończyłem wiele szkoleń oraz uczestniczyłem w wizytach studyjnych w Polsce i za granicą. Ponad to, od 20 lat zajmuję się wspinaniem, mam uprawnienia instruktorskie oraz jestem instruktorem gimnastyki korekcyjnej. Od 2014 roku studiuje psychologię. Jesteśmy praktykami. W ciągu tych lat popełnialiśmy błędy, ale dzięki nim zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie którym chcemy się podzielić.