Judo jako element kształtowania sensoryki motorycznej osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

 

Na czym polega innowacja?

Przedmiotem proponowanej innowacji jest metoda prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób ze spektrum autyzmu w aspekcie integracji wszystkich zmysłów.

Innowacyjność proponowanego pomysłu opiera się na umożliwieniu integracji zmysłów uczestnika zajęć dzięki zajęciom ogólnorozwojowym z elementami judo i treningiem umiejętności społecznych. Mają one wspomagać proces efektywności integracji sensorycznej uczestników zajęć. Zajęcia pozwalają na wszechstronne oddziaływanie na umysł, ciało oraz sposób funkcjonowania w społeczeństwie osób biorących udział w proponowanych zajęciach.

Forma w jakiej metodyka zostanie przedstawiona to skrypt, w którym zostaną zawarte normy
i standardy, procedura postępowania (konspekty), zestawy narzędzi i ćwiczeń, w tym ćwiczenia mające na celu integrować wszystkie zmysły biorących udział w zajęciach

Dla kogo jest innowacja?

Grupę odbiorców projektu w wymiarze kraju będą stanowiły osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby ze spektrum autyzmu, a także ich rodzice / opiekunowie prawni.

Użytkownikami rozwiązania w wymiarze kraju może być około 600 trenerów i instruktorów judo zarejestrowanych w Polsce i mogących prowadzić zajęcia treningowe judo. Pracują oni w blisko 250 stowarzyszeniach sportowych rozlokowanych na terenie całego kraju
w każdym województwie. Trzeba jednak wskazać, że w pracy z osobami niepełnosprawnymi prowadzący musi wykazywać pewne cechy pedagogiczne i chęć pracy z takimi osobami.

Autor innowacji

Nasze stowarzyszenie zostało zawiązane po zrealizowaniu dwóch projektów jako grupa nieformalna. Projekty te dotyczyły wsparcia osób zależnych poprzez organizację zajęć ogólno sprawnościowych z elementami judo. Beneficjentami były osoby dorosłe z upośledzeniem intelektualnym oraz dzieci w wieku szkolnym ze spektrum Autyzmu oraz zespołem Aspergera z jednoczesnym wsparciem rodziców uczestników projektu. Czynności aplikacyjne, realizacja oraz prawidłowe rozliczenie były impulsem do założenia stowarzyszenie. Oba projekty były realizowane w ramach PO FIO śląskie lokalnie. Po zakończeniu realizacji działań objętych projektem nasze działania trwają nieprzerwanie a ich zakres ciągle się powiększa.