„Flirt taneczny”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja „Flirt taneczny“ to aplikacja wraz z Instrukcją obsługi dla użytkowników. Innowacja ta odpowiada na problemy związane z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji spowodowane znikomą ofertą zajęć warsztatowych o charakterze tanecznym.

Celem aplikacji „Flirt taneczny“ jest poprawa psycho-fizycznych aspektów życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji poprzez zwiększenie dostępności do rozwojowych i terapeutycznych aspektów tańca (aplikacja pozwala na komunikowanie się gestami i ruchami tanecznymi oraz na wykorzystanie filmików instruktażowych do nauki drobnych gestów i ruchów tanecznych).

Komu służy nasze rozwiązanie?

Aplikacja jest dedykowana osobom starszym, powyżej 65 roku życia, niepełnosprawnym (np.  we wczesnym stadium demencji i choroby Alzheimera, z zespołem Downa, z ograniczeniami wynikającymi z chorób metabolicznych i chorób układu oddechowo-krążeniowego) lub o ograniczonej mobilności (np. wynikającej z urazów ortopedycznych, chorób reumatycznych) lub percepcji (zaburzenia pracy narządów wzroku i słuchu).

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami aplikacji mogą być opiekunowie, animatorzy i instytucje zajmujące się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • aplikację „Flirt taneczny“,
  • Instrukcję obsługi dla użytkownika,
  • Film ukazujący funkcjonalność aplikacji,
  • Specyfikację techniczną oraz Wymagania dotyczące warunków sprzętowych oraz wskazujące szczególne umiejętności do obsługi produktu.

Kim jesteśmy?

Nasza grupa nieformalna to zespół osób współpracujących ze sobą w rozmaitych przedsięwzięciach od około pięciu latu. Współpracowaliśmy przy opracowywaniu trzech innowacji społecznych w zakresie ustawicznego kształcenia dorosłych:

1) „Rytmy latynoamerykańskie. Multimedialny przewodnik dla nauczycieli rytmiki, choreoterapeutów oraz muzykoterapeutów” [https://my.visme.co/projects/pv08oqmv-latinoterapia-5],

2) „Drzewosłów. Polijęzykowa gra edukacyjna” [https://filozowroclaw.wordpress.com/2019/07/14/drzewo-slow-gra-i-przygoda-jezykowa/],

3) „Improgres. Multimedialny program rozwijający kompetencje intelektualno-społeczne”

[https://filozowroclaw.wordpress.com/2019/07/11/improgres-multimedialny-program-rozwijajacy-kompetencje-intelektualno-spoleczne/].

Każda z osób posiada wykształcenie i umiejętności oraz doświadczenie zgodne z realizowanymi zadaniami we wspólnych przedsięwzięciach:

Wojciech Szczupak jest cenionym wrocławskim twórcą materiałów multimedialnych oraz członkiem zarządu Fundacji Polander;

Jose Luis Sosa Estanga to nauczyciel hiszpańskiego i tańca latynoamerykańskiego – wnosi element egzotyczności w każde przedsięwzięcie;

Magdalena Sajko to nauczycielka tańca we wrocławskich szkołach tańca, współpracuje z Jeleniogórskim Centrum Kultury, mistrzyni flamenco;

Piotr Ferens jest aktywnym członkiem wrocławskiego teatru improwizacji „Jesiotr”, ale także twórcą stron internetowych i aplikacji;

Katarzyna Kuczyńska – to popularyzatorka edukacji filozoficznej, nauczycielka i metodyczka, przez siedemnaście lat pracy uczyła na wszystkich poziomach edukacyjnych, współpracowała z wrocławskimi Seniorami.

Wszyscy mamy rodzinne doświadczenie kontaktów z osobami starszymi o ograniczonej percepcji lub mobilności. W ramach testowanie projektu „Rytmy latynoamerykańskie…” konsultowaliśmy się z pracownikami i rezydentami dziennych domów seniora.

Uważamy, że taniec jest jednym z najwspanialszych wynalazków człowieka. Polscy seniorzy rzadko z tego korzystają. Chcemy to zmienić.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Katarzyna Kuczyńska

e-mail: kuczynszczak@interia.pl