Po Kolei O Kolei

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych

Na czym polega innowacja?

Innowacja „Po kolei o kolei“ polega na organizacji dwudniowych warsztatów (16 h) dla osób niepełnosprawnych poświęconych transportowi kolejowemu w Polsce, połączonych z zajęciami praktycznymi poświęconymi planowaniu podróży i zakupu biletów przy użyciu narzędzi multimedialnych oraz wyjściem studyjnym na dworzec kolejowy (4 h). Każdy z uczestników ma w założeniu otrzymać narzędzie multimedialne jakim jest tablet z zainstalowanymi aplikacjami kolejowymi i środkami na zakup biletów kolejowych poprzez aplikację, w celu samodzielnego odbycia podróży pociągiem po zakończeniu warsztatów.

W ramach inkubacji stworzyliśmy:

  • plan warsztatów „Po kolei o kolei“
  • prezentacja multimedialna do warsztatów „Po kolei o kolei“
  • wydruk prezentacji „Po kolei o kolei“
  • wzór ankiety ex post
  • wzór sprawozdania z samodzielnego przejazdu koleją
  • specyfikacja urządzenia multimedialnego – tablet z aplikacjami kolejowymi

Dla kogo jest innowacja?

Innowacja służy grupie osób którą można określić jako osoby zależne – osoby z niepełnosprawnością, chcące samodzielnie odbywać podróże koleją.

Naszą innowację mogą wprowadzać np. organizacje pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne itp. zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych, przewoźnicy transportu kolejowego (Grupa PKP oraz działające w jej ramach spółki,
w szczególności PKP Intercity),

Autor innowacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych jako organizacja zajmuje się przede wszystkim aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy nasi pracownicy są osobami niepełnosprawnymi,
w większości w stopniu znacznym. Fundacja zwraca także uwagę na różnego rodzaju niedogodności na jakie napotykają w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnością.