„SIMNEY- nosidło do przenoszenia osób niepełnosprawnych w podróży”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Wózkowicze

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „SIMNEY” to specjalne nosidło do przenoszenia osób niepełnosprawnych
w podróży. Na rynku europejskim (Anglia) dostępne są podobne nosidła jednak nie są one wystarczająco dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a także nie są dostosowane do warunków podróży co jest założeniem nosidła „SIMNEY”. Konstrukcja ma formę nosidła/lektyki dostosowanej do podróży różnymi środkami lokomocji a także wędrówek w trudnym terenie. Jest to pomysł wykorzystania nosidła dedykowanego dla służb medycznych i ratunkowych w warunkach podróży i turystyki.

Celem głównym innowacji społecznej, w ramach której powstało nosidło transportowe SIMNEY, jest poprawa dostępności do przemieszczania się dla osób niepełnosprawnych.
Nosidło transportowe SIMNEY poprawi mobilność osób niepełnosprawnych ruchowo, poprzez ułatwienie ich przesadzania z wózka na fotel znajdujący się w środkach transportu takich jak np. samochody, autokary, samoloty itp.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Docelową grupą odbiorców są wszystkie osoby, na co dzień poruszające się na wózku.
Nosidło transportowe SIMNEY służy:

 • osobom niepełnosprawnym, na co dzień poruszającym się na wózku,
 • osobom z czasowo ograniczoną mobilnością (np. poprzez jakiś chwilowy uraz),
 • osobom niepełnosprawnym często podróżującym turystycznie, dla których ograniczenia fizyczne stanowią poważny problem
 • opiekunom, asystentom osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia opieki
 • personelowi medycznemu i innym służbom zajmującym się zawodowo osobami niepełnosprawnymi.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami docelowymi oprócz grupy opiekunów i asystentów osobistych mogą być pracownicy różnego typu organizacji, które używają środków transportu do przewożenia osób niepełnosprawnych (np. dowóz do Warsztatów Terapii Zajęciowej itp.) jak i inne organizacje pozarządowe które organizują wyjazdy np. na turnusy rehabilitacyjne.
Grupami docelowymi, a tym samym odbiorcami i użytkownikami nosidła transportowego SIMNEY są:

 • osoby niepełnosprawne z ograniczoną sprawnością fizyczną
 • opiekunowie, asystenci osób niepełnosprawnych z ograniczoną sprawnością fizyczną
 • placówki medyczne
 • służby ratunkowe i medyczne
 • organizacje pozarządowe
 • biura turystyczne
 • PKP
 • obsługa lotnisk

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • Specyfikację techniczną materiałów oraz technologii użytych do wykonania urządzenia
 • Wykroje elementów nosidła
 • Instrukcję obsługi użytkowania nosidła

Kim jesteśmy?

Fundacja Wózkowicze jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ich rodzin i przyjaciół. Powstała w marcu 2016 roku z inicjatywy Agnieszki i Sebastiana – osób poruszających się na wózkach
z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i społeczeństwa obywatelskiego, inicjatorów i twórców wielu akcji społecznych i uświadamiających.
Misją Fundacji Wózkowicze jest przełamywanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Zachęcanie i motywowanie ich, aby wychodzili z domu, rozwijali swoje pasje i żyli normalnie, tak jak osoby pełnosprawne.
Uświadamiamy, że niepełnosprawny nie znaczy gorszy. Budujemy pozytywne relacje.
Integrujemy i łączymy osoby na wózkach z resztą społeczeństwa, tak aby by były one obecne w życiu codziennym bez względu na swoje możliwości czy ograniczenie. Pokazujemy, że niczym się od siebie nie różnimy, a ograniczenia są tylko w naszych głowach.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Wózkowicze
KRS 0000609152
tel. : 501 366 533
e-mail: kontakt@wozkowicze.pl