„SITER (siedzisko innowacyjne terapeutyczne ekonomiczne rozkładane)”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna SITER służy rozwiązaniu problemu, polegającego na trudnościach w siadaniu i wstawaniu przez osoby starsze i ograniczone ruchowo z niskich siedzisk standardowych ławek znajdujących się w przestrzeni publicznej. Z uwagi na powyższą przeszkodę wskazane osoby nie są w stanie realizować zwykłych, codziennych czynności typu: wyjście do sklepu, urzędu, lekarza. Ponadto, odmawiają sobie spacerów na świeżym powietrzu z obawy o brak możliwości odpoczynku w ich trakcie. Są tym samym zmuszone do pozostania w domu, co wzmacnia poczucie wykluczenia oraz izolacji społecznej.

Coraz częściej w polskich miastach spotyka się ławki zwane „przysiadakami” lub „spocznikami”. Jest to konstrukcja umożliwiająca oparcie się, lecz nie pełen wypoczynek w pozycji siedzącej. Osoba opierająca się o to urządzenie nie odciąża stawów biodrowych i kolanowych. Wręcz przeciwnie, są one ustawione w nienaturalnej pozycji. Ponadto, taka postawa powoduje nadmierne napięcie mięśni ud. Opracowana innowacja społeczna umożliwia odpoczynek w naturalnej pozycji siedzącej, niepogłębiającej problemów zdrowotnych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie SITER jest dedykowane osobom starszym oraz pacjentom po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych. Wśród osób szczególnie podatnych na schorzenia uniemożliwiające swobodne siadanie i wstawanie są oprócz seniorów także osoby pracujące w zawodach wiążących się z częstym schylaniem, dźwiganiem oraz długotrwałą pozycją siedzącą lub stojącą. W sposób szczególny skorzystają na nim osoby poruszające się przy pomocy lasek, kul i innego rodzaju sprzętu ortopedycznego, ponieważ chcąc wstać z ławki nie będą musiały napierać z całej siły na swój sprzęt lub korzystać z pomocy innych.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie SITER w sposób szczególny sprawdzi się w parkach, szpitalach, przychodniach i innych miejscach szczególnie uczęszczanych przez wskazanych docelowych odbiorców. Produkt może  zostać z powodzeniem udostępniony podmiotom zarządzającym przestrzenią publiczną, czyli np. urzędom miast i gmin lub dyrekcjom placówek medycznych.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Projekt techniczny SITER,
  • Instrukcja montażu i obsługi SITER,
  • Film instruktażowy,
  • Materiały potrzebne do stworzenia strony internetowej.

Kim jesteśmy?

Nasz zespół jest grupą nieformalną, działającą wspólnie już od 2015 roku, kiedy to zaangażowaliśmy się w pracę na rzecz jednego z dużych ogólnopolskich stowarzyszeń. Przez kolejne 4 lata realizowaliśmy wspólnie wiele przedsięwzięć mających na celu zwiększenie partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz organizowaliśmy szereg akcji charytatywnych tj. zbiórki dla lokalnych domów dziecka, paczki świąteczne dla Polaków mieszkających na kresach wschodnich oraz pomoc mieszkańcom naszego regionu poszkodowanym wskutek powodzi lub pożarów.

W skład naszej grupy wchodzi obecnie 14 osób o zróżnicowanym wykształceniu i zainteresowaniach, m.in. fizjoterapeutka, studentka lotnictwa, informatyk, student prawa oraz ekspert z dziedziny techniki.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

e-mail: kontakt@iterum.org.pl
nr tel.: 781 909 960 lub 603 752 844
Adres strony: iterum.org.pl, siter.iterum.org.pl