„Program szkoleniowy wspinaczki skalnej dla osób niewidomych ”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier”

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja polega na stworzeniu dedykowanego niewidomym programu szkoleniowego wspinaczki skalnej na skałach naturalnych w postaci Podręcznika z wytycznymi dla instruktorów, uzupełnionego o film szkoleniowy.

Innowacja odpowiada na problem braku dostępności wspinaczki skałkowej na skałach naturalnych dla osób niewidomych i niedowidzących. Mimo, iż sam pomysł aktywności wspinaczkowej na skałach naturalnych cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska osób niewidomych, brakuje wiedzy o takich możliwościach w środowiskach osób zajmujących się niewidomymi, czy jakichkolwiek informacji na temat dostępnych dróg wspinaczkowych. Brakuje promocji takiej aktywności wśród osób niepełnosprawnych (niewidomi po prostu o tym nie wiedzą) oraz kadry instruktorskiej i asystenckiej wyspecjalizowanej w szkoleniach osób niewidomych. Naszym celem jest upowszechnienie wspinaczki skalnej poprzez organizację zajęć upowszechniających ideę dla liderów organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niewidomymi (jak również głuchymi) a w przyszłości  wspólna organizacja z samorządami i GOPR imprez promujących aktywność  wspinaczkową dla niewidomych i głuchych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja dedykowana jest osobom niewidomym i niedowidzącym chcącym doskonalić technikę wspinaczki.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

  1. Instruktorzy wspinaczki skalnej (kluby, stowarzyszenia)
  2. Ośrodki i organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją osób niewidomych

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

Produkt finalny zawiera:

  • Podręcznik,
  • Film szkoleniowy.

Kim jesteśmy?

Głównym celem Fundacji Pogranicze Bez Barier jest przywracanie godności i radości życia osobom z niepełnosprawnościami poprzez m.in. pomoc w uprawianiu turystyki górskiej, narciarskiej (skiturowej) i wspinaczki. Fundacja zajmuje się aktywizacją społeczną osób niewidomych, głuchych i niepełnosprawnych ruchowo. Dla tej ostatniej z wymienionych grup Fundacja upowszechnia specjalne lekkie pojazdy terenowe wspomagane elektrycznie. Wizja Fundacji to góry dostępne dla osób niepełnosprawnych, bo „Jeżeli da się w górach, to da się wszędzie”. W tym obszarze działamy już od dziewięciu lat. Pierwszą inicjatywą Fundacji było wytyczenie pierwszego w Polsce (świecie) szlaku skiturowego dla niewidomych: https://tvn24.pl/katowice,51/szlak-narciarski-dla-niewidomych,389222.html

http://www.bielsko.biala.pl/tv/skiturowy_szlak_dla_niewidomych_6871.html

Nasz wkład w rozwijanie turystyki osób z niepełnosprawnością został doceniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniu 27.09.2019 r. Fundacja została wyróżniona przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę Honorowym medalem za zasługi dla turystyki.

Społecznie Prezesem Zarządu Fundacji jest Bogumił Kanik – socjolog, w przeszłości inicjator utworzenia Spółdzielni Socjalnej Beskidnicy, doradca zawodowy z 12 letnim doświadczeniem, również społecznie Ratownik Górski GOPR i instruktor narciarstwa. Ekspert ds. koncepcji szkoleniowej turystyki górskiej dla ON, Pasjonat elektromobilności dla niepełnosprawnych. Część wolontariuszy Fundacji to ratownicy górscy, przewodnicy górscy, ratownicy wodni. Duże doświadczenie i wiedza z zakresu turystyki górskiej, wspinaczki i narciarstwa, oraz wieloletnie doświadczenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami inspiruje nas do tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier”

Adres: Starzyńskiego 13/10, 43-316 Bielsko-Biała
Adres strony: https://pograniczebb.pl/
E-mail: pograniczebb@gmail.com
Telefon+48 694 460 775