„Niebo Dostępne”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja Niebo Dostępne pozwala na organizację zajęć paralotniowych bliżej miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, co w dalszej perspektywie pozwoli unikać dodatkowych kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem, asystentami do pomocy w hotelu. Obniżenie kosztów usługi sprawi, że będzie ona bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, a większa liczba osób uprawiających tę dyscyplinę sportu zwiększy rywalizację i podniesie motywację do udziału w regularnych treningach, co w dalszej perspektywie korzystnie wpłynie na stan zdrowia i ogólną kondycję osób z niepełnosprawnością  ruchową uprawiających tę dyscyplinę sportu. Zrealizowana innowacja to nie tylko zapewnienie odpowiedniego sprzętu (wózka inwalidzkiego) do realizacji zajęć paralotniowych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, ale również cała część opisowa, tj. dokumentacja dotycząca mi.in.:

 • sposobu prowadzenia zajęć
 • zapewnienia odpowiedniej grupy osób pomagających w zajęciach, a także w miejscu noclegowym
 • organizacja miejsca zakwaterowania (hotelu wyżywienia) i przemieszczania się pomiędzy lotniskiem/startowiskiem uwzględniającego indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami
 • możliwości pozyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł w celu obniżenia kosztów prowadzenia zajęć
 • budowy wózka z napędem elektrycznym do prowadzenia zajęć paralotniowych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Głównymi odbiorcami realizowanego zadania są osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami Innowacji w przyszłości będą przede wszystkim:

 • Szkoły paralotniowe,
 • Aerokluby,
 • Kluby sportowe, które prowadzą działalność sportową z zakresu sportów lotniczych.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy „Moduł szkoleniowy do zajęć paralotniowych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej i osób z niepełnosprawnością narządu ruchu“, który zawiera:

 • Dokumentację techniczną prototypu wózka do zajęć paralotniowych zawierającą opis budowy konstrukcji, zdjęcia, a także rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych,
 • Opis modułu szkolenia dla osób o obniżonej sprawności ruchowej i osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • Dokumentacja filmowa.

Kim jesteśmy?

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ pomaga budować świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe.

w Fundacji osoby z niepełnosprawnością:

 • zdobywają samodzielność życiową w mieszkaniach treningowych i przygotowują się do podjęcia pracy
 • po wypadkach uczą się żyć w nowej rzeczywistości
 • budują motywację i chęć walki o siebie podczas zajęć sportowych
 • rozwijają swoje talenty artystyczne oraz umiejętności współpracy w grupie podczas zajęć artystycznych.

Otwieramy nowe możliwości dla rodzin osób niepełnosprawnych. Budujemy świat bez barier przybliżając tematykę niepełnosprawności podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Rozwijamy idee wolontariatu. Dzielimy się specjalistyczną wiedzą z osobami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi. Leczymy uśmiechem wzorem naszego Patrona.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Adres: Południowa 2a, 62 – 510 Konin
Tel. 63 211 22 19
e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
Adres strony: www.podajdalej.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaPodajDalej