„Na dostępnej ścieżce”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „Na dostępnej ścieżce” polega na wypracowaniu standardu znakowania tras Nordic Walking dla osób OzNW i osób starszych. W Polsce istnieje bardzo dużo tras turystycznych dedykowanych osobom niepełnosprawnym i seniorom, jednak brakuje spójnego systemu ich znakowania, który byłby opisany i mógłby być standardem”. W Poznaniu powstała nad Jeziorem Malta trasa dedykowana osobom niepełnosprawnym oznakowana przy współpracy ze Stowarzyszenia Osób Niewidomych Razem Na Szlaku, które współpracuje z pomysłodawcą. System znakowania, stanowiący produkt końcowy ma być innowacyjny i upowszechniany w całej Polsce.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową projektu „Na dostępnej ścieżce“ będą przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikiem rozwiązania mogą być wszyscy ci, dla których udostępnienie a zarazem zwiększenie aktywności fizycznej osób z dysfunkcją wzroku jest ważne:

 1. Organizacje społeczne, UTW, stowarzyszenia, DPSy, ośrodki szkolno-wychowawcze, sanatoria pragnące stworzyć swoim podopiecznym/członkom optymalne warunki do podejmowania aktywności fizycznej.
 2. Osoby decyzyjne oraz te, które opracowują dobre praktyki i szukają inspiracji także w innych zakresach dostępności, (projektanci, architekci krajobrazu).
 3. Zarządcy i właściciele terenów, na których zlokalizowane są trasy turystyczne, miast, gmin, Parków Narodowych, Lasów Państwowych, uzdrowisk oraz szereg innych instytucji, które powinny lub chciałyby przystosować infrastrukturę do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. Organizatorzy przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych, których uczestnikami głównymi lub jedynie potencjalnymi uczestnikami będą osoby z dysfunkcją wzroku.
 5. Rehabilitanci, asystenci, przewodnicy, członkowie rodzin, instruktorzy sportu oraz wolontariusze oraz wszyscy chcący wraz z osobą z dysfunkcją narządu wzroku brać udział w szkoleniu i podejmowaniu aktywności fizycznej.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy materiały szkoleniowe w formie podręcznika:

 • wytyczne dotyczące przygotowania dostępnych tras,
 • wzory oznakowań trasy i ich rozmieszczania,
 • wytyczne tworzenia map trasy,
 • przykładowe regulaminy: trasy, zawodów.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS powstało w 1991 roku. Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i zrzesza obecnie ponad 4000 członków w 41 jednostkach terenowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kluby mieszczą się we wszystkich większych miastach Polski i prowadzą swą działalność na terenie całego kraju.
Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej Niewidomych, Słabowidzących i Przewodników „GUIDE”

 • Kursy, szkolenia – przeprowadzimy!
 • Imprezy, zawody – zorganizujemy!
 • Asystentura sportowa – pomożemy!
 • Umiejętności – nauczymy!
 • Sprzęt, adaptacje – doradzimy!

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu:

 • SWFIS,
 • KU AZS DSW,
 • DUTW,
 • Biuro Karier.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS
Adres: Ul. Konkwitorska 9, 00-216 Warszawa
tel. : 22 412 18 80
e-mail: biuro@cross.org.pl
Integracyjne Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej Niewidomych, Słabowidzących i Przewodników „GUIDE”
Dr Dariusz Rutkowski
tel. : 507 067 266
Adres: ul. Kamiennogórska 16, 54-034 Wrocław