„Samodzielni na drodze”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu
„Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Pomysł „Samodzielni na drodze” polega na stworzeniu dedykowanej metodyki wsparcia osób niedowidzących w zakresie przywrócenia umiejętności samodzielnego korzystania z samochodu oraz wsparcia niedowidzących dzieci i młodzieży w zakresie nauki jazdy rowerem. Pomysł opracowania metodyki pracy w tym zakresie jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju.
Innowacja społeczna „Samodzielni na drodze“ to opracowany i przetestowany model dotyczący prowadzenia zajęć dla osób niedowidzących, które utraciły częściowo wzrok w wyniku chorób lub wypadków losowych, w zakresie ich powrotu do samodzielnego korzystania z samochodu (osoby dorosłe) oraz nauki jazdy na rowerze (dzieci i młodzież).
Innowacyjność powyższego rozwiązania polegała na stworzeniu dedykowanej metodyki wsparcia osób niedowidzących w zakresie zwiększenia ich dostępności do przestrzeni społecznej, możliwości przywrócenia tych osób do samodzielnego korzystania z samochodu, a w przypadku młodzieży nauczenia się samodzielnej jazdy na rowerze.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Głównymi odbiorcami rozwiązania są osoby niedowidzące, które utraciły częściowo wzrok w wyniku chorób lub wypadków losowych zarówno osoby dorosłe jak i dzieci/młodzież.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Użytkownikami innowacji „Samodzielni na drodze” są wszystkie organizacje rządowe i pozarządowe zajmujące się pomaganiem osobom z wadami wzroku szczególnie: Polski Związek Niewidomych, poradnie psychologiczne, poradnie okulistyczne, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, organizacje typu Rower Miejski, miasteczka ruchu drogowego, organizacje prowadzące szeroko rozumiane programy edukacyjne, szkoły podstawowe, biura i agencje organizujące wyjazdy wakacyjne. W zakresie nauki jazdy na rowerze dla młodzieży niedowidzącej, odbiorcami naszego rozwiązania będą także rodzice i opiekunowie.
Dodatkowo metodyka wypracowana dla nauki dzieci i młodzieży na rowerze może być wykorzystywana ich rodziców i opiekunów podczas samodzielnego nauczania jazdy. Warunkiem jest posiadanie lub wypożyczenie rowerów tandem i trójkołowego do przeprowadzenie tego kursu.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • podręcznik, z informacjami niezbędnymi do realizacji takiego projektu (zawierający metodyki nauki jazdy, scenariusze treningów behawioralnych, ankiety, infografiki),
  • zdjęcia i filmy instruktażowe z zajęć nauki jazdy samochodem i rowerem z osobami niedowidzącymi,
  • stronę internetową zawierającą dostęp do opracowanych materiałów.

Kim jesteśmy?

Innowacje zrealizowała nieformalna grupa osób, które wspólnie podjęły wyzwanie, a wcześniej:
Agnieszka i Joanna – działały w projektach społecznych oraz edukacyjnych
Wojciech – menadżer, również w placówkach medycznych, z osobistym doświadczeniem, które było inspiracją innowacji.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Projekt „Samodzielni na drodze”
Nasza strona: www.samodzielninadrodze.pl
e-mail: projekt@samodzielninadrodze.pl