„Migiem pod wodę”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Centrum Nurkowe Maska

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna „Migiem pod wodę“ polega na przygotowaniu materiałów i dokumentacji dla szkolenia podstawowego kursu nurkowania Open Water Diver w Języku Migowym z zastosowaniem materiałów video.

Innowacja stanowi kompletny materiał umożliwiający pracę własną w formie serii  filmów instruktażowych przygotowanych przez osoby Głuche dla osób Głuchych. Długoletnie doświadczenie instruktorskie Innowatora pokazuje, że w przypadku osób Głuchych bardzo dobre rezultaty szkoleniowe można osiągnąć stosując materiały wizualne mogące zainteresować potencjalnego odbiorcę, a takim niewątpliwie jest profesjonalnie przygotowany film instruktażowy. Tego typu rozwiązanie stanowi swego rodzaju przełom, ponieważ jak dotąd podczas szkoleń osób Głuchych wiedza przekazywana była wyłącznie w formie bezpośredniej podczas wykładów teoretycznych oraz dostępna była w formie literatury. Wzbogacenie zasobu o kolejne medium wpłynie korzystnie nie tylko na przebieg szkolenia, lecz pozwoli zmniejszyć dystans społeczny.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Projekt przeznaczony jest dla wszystkich osób Głuchych, które nie mają zdrowotnych przeciwwskazań do nurkowania. Takimi przeciwwskazaniami mogą być choroby serca, operacje serca i płuc i inne. Kwestionariusz medyczny zawiera wszystkie przeciwwskazania do nurkowania. Osoby posiadające implant ślimakowy mają również możliwość nurkowania, ale wymaga ona zasięgnięcia informacji u producenta implantu do jakiej głębokości i ciśnienia wytrzymuje urządzenie.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupą docelową są wszystkie osoby zajmujące się nurkowaniem,  funkcjonujące w jednym systemie z osobą z niepełnosprawnością. W pierwszej kolejności są to właściciele centrów nurkowych oraz instruktorzy (tzw. freelancerzy), którzy nie współpracują z żadnym centrum. Z rozwiązania mogłyby skorzystać również baseny nurkowe, które często prowadzą zajęcia wprowadzające i zachęcające do nurkowania. Ostatnią grupą, ale jedną z największym zasięgiem medialnym i społecznym, będą firmy zajmujące się sprzedażą voucherów na prezenty, ponieważ dzięki temu osoby Głuche które nigdy nie myślały o nurkowaniu, poprzez media społecznościowe, strony internetowe i punkty stacjonarne zostaną poinformowane o przygotowanej dla nich ofercie.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Podręcznik pt. Migiem pod wodę – materiały szkoleniowe,
  • Filmy – część teoretyczna,
  • Film instruktażowy (nurkowanie na basenie),
  • Ankieta oceniająca materiały i program kursu,
  • Raport z przygotowania i testowania innowacji.

Kim jesteśmy?

Centrum Nurkowe Maska zajmuje się organizacją szkoleń i wyjazdów nurkowych. Specjalizujemy się w organizacji tak zwanych INTRO. Intro, czyli wprowadzenie do nurkowania, polega na krótkim szkoleniu powierzchniowy, w którym omawiane są najważniejsze elementy sprzętu, sposób poruszania, oddychania, porozumiewania się pod wodą, zasady bezpieczeństwa oraz zajęcia w wodzie (zazwyczaj od 35-45 min) zarówno na basenie, jak i wodach otwartych (np. zalane kamieniołomy). Intro prowadzone jest w stosunku 1:1 (instruktor – uczeń).

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

CN Maska

Adres: Wolności 9,  44-178 Przyszowice
Telefon: 603 224 447
E-mail: biuro@cnmaska.pl
Adres strony: www.cnmaska.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/cnmaska/