MODELE WSPARCIA

Dowiedz się więcej o innowacjach tworzonych w naszym inkubatorze:

Wsparcie Plus

Platforma internetowa z obsługą Call Centre, która jest łącznikiem pomiędzy: NGO, osobą zależną a pozostałymi podmiotami.

Cień pomoże Ci… wyjść z cienia

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla młodych dorosłych.

Razem dla osób zależnych

Biblioteki: audiobooki a ośrodek pomocy społecznej.

Poprawa kondycji psychofizycznej seniorów i ich opiekunów

 Terapią obejmującą następujące metody: tlenoterapia, ozonoterapia, felinoterapia, dogoterapia i hortiterapia.

Szczere pole

Integracja seniorów z wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych „POSZKOLE”

Program poświęcony chorym na Alzheimera oraz ich opiekunom nieformalnym.

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Społeczna Sieć Współpracy

Organizowanie opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poza godzinami opieki instytucjonalnej.

Innowacyjny system aktywizacji, teleopieki i telemedycyny dla osób zależnych

Teraz my pomożemy potrzebującym!

Model wsparcia rodziców dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin.

+Zwierzak

Metodyka wsparcia osób zależnych i/lub niepełnosprawnych opartego na udziale zwierząt towarzyszących.

Rehabilitacja dla każdego

Intensywna rehabilitacja dla pacjentów wymagających rehabilitacji neurologicznej.

Sprawiedliwość słyszy głuchych

Zwiększanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osób niesłyszących.

Razem można więcej

Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Jak uczyć osoby ze spektrum autyzmu samodzielnego spędzania czasu wolnego

Mniej samotności

Model wsparcia starszych osób zależnych przez młodych.

Pomost

Innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin przez studentów kierunku psychologia.

EMO – pomocnik

Innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin.

Poszukiwacze wsparcia

Wsparcie opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

Filmoterapia w kryzysie

Wsparcie zdrowia psychicznego osób starszych.