Wsparcie Plus

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Pracy Narodów

Na czym polega innowacja?

Rozwiązanie to platforma internetowa z obsługą CallCentre która jest łącznikiem pomiędzy: NGO, osobą zależną a pozostałymi podmiotami. Służy do niekomercyjnych usług transportu dla osób zależnych. Najbardziej potrzebujące osoby zależne będące w słabej kondycji finansowej mogą otrzymać darmowy transport raz w tygodniu maksymalnie 2 godziny. Osoby do darmowych przejazdów będą typowane przez lokalne NGO, które posiadać będą własne konto na portalu. Każdy kto chce korzystać musi posiadać konto na portalu www w jednej z 3 kategorii (NGO, osoba zależna, podmioty). Zamówienie transportu odbywa się poprzez stronę www i telefonicznie podając dzień, godzinę i adres docelowy, aby zabukować przejazd. Koszty utrzymania pojazdu, paliwa, opłacenia kierowcy ponosić będą wspólnie podmioty posiadające konto na portalu www. Jest to minimalizacja kosztów z korzystania wspólnie z jednego auta dla wielu odbiorców lokalnie. W ramach licencji udostępniamy portal internetowy umieszczony na serwerze fundacji.

Dla kogo jest innowacja?

Rozwiązanie służy osobą starszym, niepełnosprawnym oraz ich opiekunom w podstawowej czynności jaką jest transport w najbliższej okolicy zamieszkania. Ułatwia to sprawne funkcjonowanie tych osób w podróżowaniu do sklepu, urzędu, na badania, rehabilitacje, do kościoła i odwiedzenie przyjaciół. Rozwiązanie mogą zastosować: organizacje pozarządowe, szpitale, urzędy miasta i gminy, sądy, sklepy, PFRON (środki finansowe na tego typu działania. W tej chwili chwalą się kupowanymi autami dla różnych miejsc w kraju ale brakuje konkretnego projektu, który umożliwi tworzenie transportu wszędzie gdzie jest potrzeba), MOPS (posiada sprawdzoną strukturę wspierania obywateli w całym kraju. Jest świetnym partnerem do propagowania projektu oraz jednostki potrzebują aut do przewożenia podopiecznych. Często korzystają z aut Straży Miejskiej, Policji i prywatnych aut)

Autor innowacji

Fundacja Pracy Narodów – organizacja zajmująca się wspieraniem i rozwojem edukacji wśród młodzieży oraz wykorzystaniem innowacji do rozwiązywania społecznych potrzeb.