„Cień pomoże Ci…”

wyjść z cienia – model usług asystencji osobistej dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Rozwiązanie polega na zapewnieniu osobom z grupy docelowej usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w realizacji czynności związanych m.in. z: samoobsługą (np. higieną osobistą), przemieszczaniem się poza domem, w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wsparcie dla osoby niepełnosprawnej jest realizowane stale przez jednego, wybranego przez tę osobę asystenta, na podstawie podpisanego kontraktu opisującego zakres wykonywanych usług i zasady ich organizacji. Asystent działa w taki sposób, aby jak najbardziej motywować osobę niepełnosprawną do podejmowania własnych decyzji, a jednocześnie tak aby jego praca była jak najmniej widoczna dla osób trzecich.

Najważniejszymi elementami usług w naszym modelu w porównaniu z dotychczas realizowanymi usługami o zbliżonym charakterze są:
・ integralne połączenie usług z różnych sfer funkcjonowania klienta, bez wykluczania czynności opisywanych w aktach prawnych jako „czynności opiekuńcze”;
・ Wybór stałego asystenta bezpośrednio przez osobę niepełnosprawną i oparcie współpracy na kontrakcie;
・ Kontrola budżetu usług asystenckich przez osobę niepełnosprawną na podstawie otrzymanych voucherów;
・ Mentoring trenera niezależności (osoba niepełnosprawna z dużym doświadczeniem życiowym).

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową są głównie młodzi dorośli (18-35 lat) z dysfunkcjami narządu ruchu i/lub wzroku, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie. Warunkiem korzystania ze wsparcia jest sprawność intelektualna przynajmniej w zakresie decydowania o sprawach życia codziennego oraz zdolność do komunikacji werbalnej. Są to zwłaszcza osoby z dysfunkcjami takimi jak: dystrofie mięśniowe, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe, uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz niewidome i słabowidzące.

Nasze rozwiązanie kierujemy w szczególności do osób nie mieszkających z opiekunami faktycznymi, pracujących lub poszukujących pracy. Osoby te są w sytuacji swoistej „próżni społecznej” – zbyt dobrze sobie radzą i są zbyt aktywne, by korzystać ze „standardowych” usług opiekuńczych i jednocześnie potrzebują stałego wsparcia (o umiarkowanym lub niewielkim natężeniu) w realizacji zadań życiowych, którego nie są w stanie sfinansować własnymi środkami. Według naszych szacunków, to problem około 150.000 – 200.000 Polaków/Polek.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

– władze i organy samorządowe różnych szczebli, w tym ośrodki pomocy społecznej, pragnące zorganizować usługi asystencji osobistej jako dopełnienie lub częściową alternatywę dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

– organizacje pozarządowe wspierające aktywność życiową osób niepełnosprawnych oraz podmioty ekonomii społecznej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych wspierający rozwiązania pozwalające na pogodzenie przez osobę niepełnosprawną pracy zawodowej z obowiązkami, np. rodzinnymi i innymi aktywnościami, np. rehabilitacją.

– grupy nieformalne, np: osoby niepełnosprawne i ich rodziny, grupy parafialne, sąsiedzkie, poszukujące gotowego do natychmiastowego wdrożenia modelu usług asystencji osobistej, realizowanego w małych społecznościach.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

Udostępniamy podręcznik (tutorial) wdrażania usług asystencji osobistej w formie pliku PDF o objętości 137 stron. Tutorial zawiera następujące elementy:
・ standard usług asystencji osobistej dla młodych dorosłych osób niepełnosprawnych;
・ pakiet materiałów szkoleniowych dla kandydatów na asystentów osobistych osób
niepełnosprawnych;
・ tutorial dla odbiorców usług asystencji osobistej;
・ wzory kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych dla osób niepełnosprawnych i asystentów;
・ wskazówki i komentarze dotyczące wdrażania modelu usług asystencji osobistej.

Kim jesteśmy?

Zespół osób:
Łukasz Orylski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, od kilkunastu lat zaangażowany w działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Autor koncepcji trzech innowacji społecznych oraz kilkunastu publikacji z zakresu socjologii niepełnosprawności. Propagator idei asystencji osobistej w Polsce. Obecnie pracuje w Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu jako specjalista ds. projektów społecznych.

Magdalena Molenda-Słomińska – magister pedagogiki specjalnej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002). Pracowała jako terapeutka zajęciowa w poznańskich WTZ „Amikus” i „Śmiałek”. Wielokrotnie nagradzana poetka.

Sara Walczak – magister fizjoterapii (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2017). Specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi. Wieloletnia wolontariuszka w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i w Polskim Związku Niewidomych w Radziejowie.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Łukasz Orylski
e-mail: asystencjapoznan@gmail.com