Razem dla osób zależnych

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu

Na czym polega innowacja?

Integracja ma na celu trwałą integracja lokalnych instytucji publicznych: nawiązanie relacji pomiędzy instytucjami, wprowadzenie nowego rozwiązania przy wykorzystaniu narzędzi oferowanych do tej pory osobno przez instytucje (jak w tym przypadku: biblioteki: audiobooki a ośrodek pomocy społecznej: wizyta w domu osoby zależnej). Kolejnym celem innowacji jest poprawa jakości życia opiekunów osób zależnych: dzięki systemowi pożyczania audiobooków opiekunowie mają chwilę czasu dla siebie, mogą zająć się sprawami innymi niż opieka nad osobą zależną bez poczucia winy, że osoba zależna leży sama, bez interesującego zajęcia. Dodatkowo dzięki innowacji poprawie ulegnie jakości życia osób zależnych: beneficjentami projektu są niepełnosprawne osoby dorosłe.

Dla kogo jest innowacja?

Chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym mającym problem z poruszaniem się lub osobą leżącym, mającym problemy z życiem społecznym w tym osobom biernym zawodowo. Innowację mogą rozszerzać Ośrodki Pomocy Społecznej, NGO, biblioteki, osoby prywatne.

Autor innowacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu
Rolą biblioteki jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, budzenie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych lokalnej społeczności. Budowa pozytywnego wizerunku biblioteki oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług. Realizacja procesu wychowania estetycznego poprzez udostępnianie i upowszechnianie wartościowej literatury, która wzbogaca przeżycia emocjonalne i podnosi poziom kultury czytelniczej.