Innowacyjny system aktywizacji, teleopieki i telemedycyny dla osób zależnych

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
FirmĘ Merlion Sp. z o.o.

Na czym polega innowacja?

Produktem finalnym będzie stworzenie systemu teleopieki, opartego na istniejącym rozwiązaniu firmy RevoApp sp. z o.o., rozbudowanego o narzędzie Terminarza. Aplikacja Terminarz będzie działać jako automatyczne narzędzie, wyświetlające na ekranie treść nadchodzącego zdarzenia, wraz z sygnałem dźwiękowym. Zadaniem uczestnika będzie potwierdzenie odczytania komunikatu (na ekranie wyświetlony zostanie przycisk „POTWIERDZAM”, którego naciśnięcie będzie jednoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią). Przy zdarzeniach o mniejszej wadze (terminy uroczystości, rozpoczęcie się audycji w radio lub telewizji) dodatkowo pojawi się opcja odsunięcia w czasie, o określony czas, przypomnienia. Przy zdarzeniach o wysokim priorytecie (pora zażycia leków, termin wizyty u lekarza, prośba o kontakt z bliskimi) system będzie oczekiwał potwierdzenia, cały czas wyświetlając komunikat i nadając cyklicznie sygnały dźwiękowe.
W przypadku braku potwierdzenia, po zdefiniowanym przez system czasie, TeleOpiekun otrzyma informację o problemach z powiadomieniem. Zadaniem TeleOpiekuna będzie kontakt z uczestnikiem i wyjaśnienie sytuacji. Zadaniem TeleOpiekuna będzie również obserwacja funkcji życiowych i otoczenia podopiecznego (w 3 lokalizacjach zostaną zamontowane dodatkowe zestawy czujników), ich analiza i ewentualne zawiadomienie bliskich podopiecznego, jego sąsiadów lub w sytuacjach alarmowych, wezwanie służb ratunkowych.

Dla kogo jest innowacja?

Grupą docelową odbiorców będą osoby zależne, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych lub bliscy tych osób. Wprowadzenie systemu teleopieki skutkować może nawet 3 krotnym zmniejszeniem wydatków, jakie gminy muszą ponosić, realizując zadania ustawowe, świadcząc usługi opieki społecznej. W dłuższej perspektywie czasu, poza zwiększeniem samodzielności i aktywności uczestników projektu, gwarantuje to bardzo znaczne oszczędności w budżetach jednostek samorządowych. Grupą docelową użytkowników mogą być Ośrodki Pomocy Społecznej jako instytucje powołane do zapewnienia opieki nad osobami wymagającymi takiego wsparcia. Niezależnie od OPS system będzie mógł również być używany przez prywatne firmy, które przy wsparciu funduszy aktywizujących, mogłyby powstawać, aby świadczyć usługi nowoczesnej teleopieki. Z uwagi na możliwości systemu teleopieki zbiór instytucji lub firm, które mogłyby użytkować ten system jest nieograniczony.

Autor innowacji

Firma Merlion Sp. z o.o. – działa na Polskim rynku od 2009 roku. Prezes firmy M. Sokołowski od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z teleopieką. Wśród głównych obszarów działalności znajduje się stworzenie innowacyjnego systemu do teleopieki, przez takie działania firma chce aktywizować osoby zależne.