Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Teraz my pomożemy innym

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera

Na czym polega innowacja?

Zaproponowana innowacja społeczna to nowy skuteczniejszy model wsparcia rodziców dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin (szczególnie matek), nie uzyskujących wystarczającej pomocy instytucjonalnej w tym zakresie, oparty na wykorzystaniu potencjału rodziców po stracie dziecka (szczególnie matek) na rzecz rodziców tych dzieci i ich rodzin (model wsparcia). Zaproponowany model innowacji społecznej opiera się zatem na symbiozie (tj. ścisłym współdziałaniu) przedstawicieli głównej grupy użytkowników nowego rozwiązania na rzecz przedstawicieli grupy docelowej odbiorców. Innowacyjność zaproponowanego pomysłu przejawia się więc przede wszystkim w tworzeniu nowych możliwości oraz nowych relacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu otwartości na współdziałanie, jak również efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Obecnie w Polsce nie istnieje podobne rozwiązanie (autorski model wsparcia – uzupełnienie opieki formalnej).

W ramach licencji udostępniamy: Instrukcję, program szkolenia merytorycznego, materiały szkoleniowe

Dla kogo jest innowacja?

Nasze rozwiązanie służy rodzinom wychowującym dziecko nieuleczalnie chore, oraz rodzicom po stracie dziecka którzy chcą wykorzystać swoje doświadczenia i powrócić na rynek pracy.

Nasze rozwiązanie mogą promować różnego typu instytucje rządowe jak i pozarządowe.

Autor innowacji

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera: fundacja świadcząca pomoc medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną, rodzinom oczekującym i wychowującym dziecko przewlekle i nieuleczalnie chore w domu, oraz pomoc rodzinom po stracie dziecka w wyniku choroby śmiertelnej.