Społeczna Sieć Współpracy

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację „Zielony Słoń“.

Na czym polega innowacja?

Rozwiązanie polega na organizowaniu opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poza godzinami opieki instytucjonalnej (szkoły, przedszkola). Opiera się ono na współpracy rodziców, opiekunów, wolontariuszy oraz opcjonalnie instytucji i organizacji. Rozwiązanie zakłada prowadzenie zajęć przez wolontariuszy i rodziców na zasadnie nieodpłatnego porozumienia i wymiany korzyści.

W ramach licencji udostępniamy podręcznik „Społeczne Sieci Współpracy“

Dla kogo jest innowacja?

Nasze rozwiązanie kierowane jest głownie do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz do samych osób zależnych

Nasze rozwiązanie mogą stosować zarówno instytucje, organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, np. rodzice i opiekunowie osób zależnych, ma ono bowiem charakter samopomocowy.

Autor innowacji

Fundacja „Zielony Słoń“. Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną w obszarze edukacji poza formalnej. Prowadzimy projekty krajowe
i międzynarodowe dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Organizujemy wymiany międzynarodowe, wyjazdy, warsztaty i zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności kluczowych, takich jak języki obce, komunikacja, integracja społeczna i międzykulturowa.