Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
LCR Sp. z o.o.

Na czym polega innowacja?

Innowacja opiera się na umożliwieniu osobom zależnym i ich opiekunom wynajęcia pojazdu na godziny po niskiej, preferencyjnej stawce. Wartością dodaną ma być osobisty kierowca posiadający niezbędną wiedzę oraz kompetencje w zakresie pomocy i opieki w stosunku do osób zależnych i niepełnosprawnych. Dla projektu powstała strona internetowa, która umożliwia zamówienie wybranej usługi w dogodnym miejscu
i czasie wraz z możliwością wybrania kierowcy. Pojazd, którym będą przewożeni zainteresowani będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej to jego obowiązkiem będzie nie tylko kierowcą samochodu, ale również pomoże z wniesieniem zakupów, wykupieniem leków itp. Z tego względu również korzystanie z tego rozwiązania jest bezpieczniejsze dla osoby zależnej, niż korzystanie z komunikacji publicznej. Osoba zależna nie jest pozostawiona sama sobie, a jej opiekun ma pewność że ktoś się nią zaopiekuje.

Dla kogo jest innowacja?

Grupę docelową pomysłu stanowią osoby niepełnosprawne dorosłe i niepełnoletnie. Z oferty będą korzystali również ich rodzice i opiekunowie, którzy będą mogli choć na chwilę oddać komuś swoje obowiązki. Docelowo rozwiązanie mogłoby zostać wdrażane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz przez nie dofinansowywane.

Autor innowacji

LCR Sp. z o.o. – firma dysponuję dużą wiedzą oraz doświadczeniem jeśli chodzi o rynek transportu i logistyki. Kierujący projektem jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co daje mu również wiedzę z dziedzin społeczno – kulturowych.