Jak uczyć osoby z ASD samodzielnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Autyzm Startup! Angelika Łasocha

Na czym polega innowacja?

Nowe innowacyjne narzędzie czyli Instruktaż-poradnik dla rodziców i opiekunów osób ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder) pt.: „Jak uczyć osoby ASD samodzielnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu”. Poradnik będzie gromadził arkusze diagnostyczne oraz metody, techniki i strategie pracy nad samodzielną organizacją czasu wolnego przez osoby z autyzmem.

Część diagnostyczna poradnika:

  1. Pozwoli na lepsze przyjrzenie się kompetencjom własnego syna/córki, jego mocnym stronom i wyzwaniom całej rodziny w obszarze organizacji wolnego czasu,
  2. Określi przestrzenie w planie dnia mogące być okazją do uczenia się, jak i te umożliwiające odpoczynek dziecku i całej rodzinie,
  3. Pozwoli przyjrzeć się podziałowi opieki w rodzinie oraz zasobom społecznym rodziny w pełnieniu opieki nad synem/córką,
  4. Wskaże obszary do dalszej pracy i rozwoju kompetencji w tym obszarze.

A jego część metodyczna:

  1. Obejmie zarówno sposób organizacji przestrzeni, czasu i materiałów, jak i sposób ich wykonania,
  2. Da wskazówki przygotowywania osób do włączania się w ogólnodostępne zajęcia,
  3. Ważnym elementem będą również strategie komunikacyjne uczące kompetencji wyboru i spontanicznego zgłaszania próśb przez osoby z ASD.

Dla kogo jest innowacja?

Pierwszą grupą odbiorców innowacji jest grupa dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu. Grupą tzw. użytkowników-odbiorców innowacji są rodzice i opiekunowie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem powyżej 14 roku życia. Rodzice tej grupy najczęściej szukają już pomocy i wsparcia w opiece nad swoimi dojrzewającymi dziećmi. Grupą użytkowników innowacji są również psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, terapeuci pracujący z rodzinami osób z ASD w poradniach specjalistycznych, ośrodkach, placówkach opieki dziennej i całodobowej, wspierający rodziny w ramach oferty MOPR, MOPS jak i grupa specjalistów pracujących w prywatnych gabinetach.

Autor innowacji

Autyzm Startup! Angelika Łasocha – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC, trener. Od 2004r. do dziś pracuję w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 trener pracy i kierownik zespołu terapeutycznego w ZAZ „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze zatrudniającego dorosłe osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera. Aktualnie pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ASD z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC).

Kontakt