Poszukiwacze wsparcia

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Aleksandrę Skraburską

Na czym polega innowacja?

Innowacyjność modelu polega na globalnym podejściu do rozwiązania problemu wynikającego z opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. W sytuacji standardowej, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola/ szkoły, rodzic może zorganizować sobie życie zawodowe. Wszytko komplikuje się w momencie, gdy dziecko zaczyna chorować lub gdy nadchodzi czas wakacji/ferii. Dzieci zdrowe zazwyczaj biorą udział w koloniach, zostają pod opieką np. dziadków, starsze zostają same w domu. W przypadku dzieci zN nie jest to takie oczywiste. Najczęściej opiekę sprawuje jeden z rodziców. Znalezienie opiekuna, który mógłby zastąpić rodzica jest trudne-opieka jest znacznie bardziej wymagająca niż w przypadku zdrowego dziecka, wymaga innych kompetencji. Model testowany w projekcie zakłada weryfikowanie opiekunów przez placówki, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością. Platforma internetowa – obszar \”organizacyjny\”, łączący grupy odbiorców – będzie to główne narzędzie do łączenia osób które chcą pomagać z osobami, które tej pomocy potrzebują. Na platformie będą znajdować się profile osób, które chcą zaangażować się w pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami. Określony będzie rodzaj oferowanej pomocy (np. wolontariat, praktyka, opieka płatna), profil osoby (jej doświadczenie, wykształcenie), opis, zdjęcie itp… Osoby te będą weryfikowane przez organizację zarządzającą platformą w danej lokalizacji oraz przedstawicieli placówek oświatowych. Z drugiej strony będą znajdować się opisy instytucji które będą poszukiwać osób do współpracy: organizacji pozarządowych i placówek oświatowych oraz uczęszczających do nich dzieci. Dostęp do platformy będą mieć również rodzice, którzy będą mogli zapoznać się z profilem opiekuna i prosić placówkę oświatową o kontakt z konkretnymi, wybranymi osobami. Dzięki pośredniczeniu NGO lub przedszkola czy szkoły zostaną wyeliminowane przypadki niedopasowania opiekunów czy nadużyć z ich strony.

Dla kogo jest innowacja?

Innowacja ma na celu poprawienie sytuacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Innowacje mogą promować również Placówki oświatowe (przedszkola/ szkoły/ placówki integracyjne)/ instytucje/ organizacje pozarządowe).

Autor innowacji

Aleksandra Skraburska – psycholog (UAM Poznań), ekonomista (UE Poznań), mama chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową
i intelektualną), jestem prezesem zarządu fundacji, zatrudniającej 5 osób z niepełnosprawnością (zarówno ruchową jak i intelektualną), zajmującej się m.in. aktywizacją osób narażonych na wykluczenie społeczne i zawodowe. Jestem zastępcą prezesa zarządu spółki, prowadzącej ośrodek rehabilitacyjny i ośrodek edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ze względu na osobistą sytuację skupiłam się na działaniach ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia (rodziców, rodzeństwa).