„Mniej samotności”

poprawa samopoczucia seniorów w relacji ze studentami

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Projekt „Mniej samotności” ma na celu zniwelowanie zjawiska rosnącej samotności wśród osób starszych oraz poprawę ich samopoczucia w tym kontekście. Senior ma możliwość dzielenia przestrzeni mieszkalnej ze studentem – młodym, energicznym, pełnym pasji i zainteresowań człowiekiem, dając szerokie możliwości łagodzenia skutków samotności i zapobiegania ich rozwojowi. Wspólne spędzanie czasu, wymiana doświadczeń, rozmowa to elementy stanowiące kluczowe znaczenie w kontekście zapobiegania izolacji i degeneracji psychofizycznej osoby starszej. Stworzono i zweryfikowano model wsparcia seniora przez studenta, w ramach którego opracowano Procedury weryfikacji i rekrutacji zarówno seniorów jak i osób młodych; Zasady współpracy i budowania relacji obu stron; Wzory umów formalizujące i zabezpieczające obie strony oraz narzędzia wspierające dla pracowników instytucji działających a rzecz osób starszych i studentów.

Zgodnie z założeniem projektu, wspólne zamieszkanie seniora ze studentem spowoduje, iż samotność seniora zostanie złagodzona i w jakimś stopniu rozwiązana. Osoba starsza będzie mogła nabyć umiejętności nawiązywania bliskich relacji emocjonalnych z innymi oraz zredukować sztywność i upór na rzecz elastyczności w kontaktach społecznych. Korzyścią dla studenta będzie możliwość rozwiązania problemu mieszkaniowego, możliwość rozwijania empatycznego podejścia do drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw prospołecznych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Osoby starsze/seniorzy, którzy z różnych powodów zamieszkują samodzielnie i cierpią z powodu osamotnienia, poczucia odosobnienia.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Zarówno instytucje działające na rzecz osób starszych, jak i osoby prywatne (rodziny seniorów), opiekunowie

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

– Wizualizacja modelu wraz z instrukcją użytkowania
– Strona internetowa www.mniejsamotnosci.absolwencinawalizkach.pl zawierająca opis założeń
projektu, informacje osobno dla wszystkich zainteresowanych (senior, student, pracownik
instytucji),
– Opracowanie „Procedura rekrutacji i weryfikacji studentów“
– Opracowanie „Procedura rekrutacji i weryfikacji seniorów”
– Zasady współpracy wg. modelu Testy osobowości studentów oraz seniorów
– Wzory umów dla obu stron relacji oraz
– Ankiety dla pracowników mops/mopr/ngo

Dodatkowo powstały:
„Wzór ogłoszenia dla seniorów”,
„Wzór ogłoszenia dla studentów”,
„Plansza dla studenta”,
„Dobre pierwsze wrażenie”,
„Scenariusz dla przedstawicieli instytucji”.

Kim jesteśmy?

Magdalena Szpejcher – psycholog, absolwentka na Uniwersytetu SWPS w Poznaniu o specjalności klinicznej oraz półrocznego kursu coachingu. Uczestniczka licznych szkoleń, np. certyfikacji w zakresie „Terapii akceptacji i zaangażowania” (SWPS Poznań), „Gestalt – sztuka kontaktu” (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt). Uczestniczyła m.in. w stażu klinicznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Z wielką uwagą przygląda się zjawisku rodzin patchworkowych prowadząc z tego obszaru warsztaty i wspierając rodziny w procesie integracji.

Magdalena Szymaniuk współautorka projektu „Mniej samotności”. W centrum jej zainteresowań jest człowiek. Zdobywa wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych związanych z problemami osoby dorosłej, dziecka i rodziny. Koncentruje się wokół zagadnień dotyczących budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?