+ Zwierzak

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Wałbrzych 2000

Na czym polega innowacja?

Polega na przygotowaniu przez wolontariuszy, przy wsparciu zooterapetów, behawiorystów zwierzęcych i instruktorów szkolenia zwierząt, odpowiednio dobranych kotów i psów ze schronisk dla bezdomnych zwierząt do pełnienia roli zwierzęcia towarzyszącego. A następnie sfinalizowania procesu dopasowania par człowiek – zwierzę w postaci umowy adopcyjnej. W ramach inkubatora stworzyliśmy: metodykę wsparcia osób zależnych i/lub niepełnosprawnych opartego na udziale zwierząt towarzyszących – bezpłatny zestaw narzędzi do wykorzystania przez schroniska dla zwierząt, organizacje pozarządowe czy placówki pomocy społecznej

Dla kogo jest innowacja?

+Zwierzak służy przede wszystkich osobom starszym i samotnym, którym towarzystwo zwierzęcia może podnieść jakość życia. Pomaga również osobom z niepełnosprawnością i rodzinom takich osób. Jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia liczby psów i kotów (głównie starszych, niechętnie adoptowanych) zamieszkujących schroniska dla bezdomnych zwierząt, dzięki znalezieniu dla nich nowych domów. Także różnego rodzaju domy seniora, domy pomocy społecznej, ośrodki pobytu osób zależnych, instytucje z sektora NGO, schroniska dla zwierząt itp.

Autor innowacji

Fundacja Wałbrzych 2000 powstała w 1995 r. w celu wspierania restrukturyzacji gospodarczej, przeciwdziałaniu bezrobociu, rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego. Prowadzimy m.in. Centrum Wspierania Rodziny, powołane w XII.2015 r. w celu pomagania (przez wolontariuszy) opiekunom os zależnych