Rehabilitacja dla każdego

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację WDO-MED

Na czym polega innowacja?

Zaproponowane rozwiązanie polega na zapewnieniu intensywnej (5 dni w tygodniu po 3 godziny) rehabilitacji dla pacjentów wymagających rehabilitacji neurologicznej poprzez współpracę pacjenta z doświadczonym fizjoterapeutą, który prowadząc terapię uczy młodego fizjoterapeutę, a następnie młody fizjoterapeuta jako wolontariusz prowadzi rehabilitację. Przedstawione rozwiązanie zapewnia jednocześnie zmniejszenie kosztów tak intensywnej rehabilitacji.

W ramach licencji udostępniamy model postępowania w formie opisu.

Dla kogo jest innowacja?

Nasze rozwiązanie służy pacjentom wymagającym intensywnej rehabilitacji neurologicznej oraz ich rodzinom, a także młodym fizjoterapeutom rozpoczynającym karierę zawodową.

Nasze rozwiązanie może być stosowane przez: przychodnie, szpitale, placówki, centra świadczące usługi rehabilitacji, oraz uczelnie kształcące fizjoterapeutów.

Autor innowacji

Fundacja WDO-MED