Poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz ich opiekunów

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Europejską Fundację Opieki Senioralnej EFOS w Zielonej Górze

Na czym polega innowacja?

Nasze rozwiązanie polega na objęciu grupy seniorów (osób w wieku 60+) oraz ich opiekunów zintegrowaną terapią obejmującą następujące metody: tlenoterapia, ozonoterapia, felinoterapia, dogoterapia i hortiterapia. Reasumując – główna innowacja Projektu polega na odwróceniu ról: przez kilka tygodni seniorzy wcielą się w rolę opiekunów (uczestnicząc w różnych formach terapii), natomiast ich opiekunom zostanie udzielone wsparcie w zakresie sfery psychicznej i fizycznej, przez co zyskają poczucie zaopiekowania. Uważamy, iż kompleksowym wsparciem powinna zostać objęci i seniorzy i ich opiekunowie ponieważ kiedy ktoś w domu przewlekle czy ciężko choruje, to wówczas choruje cała rodzina.

W ramach naszej licencji udostępniamy model wspierania rodziny z osobą 60+ wymagającą opieki.

Dla kogo jest innowacja?

Proponowane przez Fundację wsparcie seniorów opracowane zostało na podstawie analizy potrzeb seniorów oraz skuteczności oraz przydatności poszczególnych form terapeutycznych dla osób w wieku 60+. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób z tzw. blokowisk, które mają utrudniony dostęp do różnych form przyrody, na których przede wszystkim postanowiliśmy oprzeć proponowane działania

Nasze rozwiązanie mogą promować wszystkie instytucje rządowe, samorządowe, prywatne oraz organizacje niosące wsparcie dla osób starszych.

Autor innowacji

Europejska Fundacja Opieki Senioralnej EFOS w Zielonej Górze

Jesteśmy praktykami. W ciągu tych lat popełnialiśmy błędy, ale dzięki nim zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie którym chcemy się podzielić.