ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE

Dowiedz się więcej o innowacjach tworzonych w naszym inkubatorze:

Dorosłość bez barier

Model pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

MODEL DOM

Model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej.

ARTEMO

Metody rozwoju umiejętności społecznych, opartej na zastosowaniu narzędzi o charakterze artystyczno-plastycznym osób ze spektrum autyzmu.

FOOS

Filmowy Opiekun Osób Starszych – filmy instruktażowe dotyczące profesjonalnej domowej opieki nad starszą leżącą osobą, przez członka jego rodziny.

PO KOLEI O KOLEI

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych poświęcone transportowi kolejowemu w Polsce.

IDĘ! – bo mogę

Metoda prowadzenia przez instruktorów wspinania zajęć wspinaczkowych dla osób z zespołem Aspergera w wieku 10-18 lat i ich rodziców / opiekunów prawnych.

Judo jako element kształtowania sensoryki motorycznej osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną.

WyDobrzeJecie

Model obejmujący wykłady, webinaria i warsztaty z zakresu wpływu żywienia jakość funkcjonowania rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci.

Biblioteka multimedialna zaburzeń psychicznych

Wśród osób starszych i niesamodzielnych.

ONCO-JOGA

Wzmocnienie psychofizyczne osób chorych onkologicznie i ich opiekunów.

WROTA PAMIĘCI

Narzędzie edukacyjne dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich otoczenia.

SZU NA TROPIE PAMIĘCI

Seria książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Specjalna Wirtualna Klasa

Zajęcia asynchroniczne w postaci nagranych, interaktywnych lekcji/kursów dla młodzieży niepełnosprawnej.