„Szu Na Tropie Pamięci ”

Książeczki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno – szkolnym

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Seria książeczek dotyka problematyki chorób otępiennych, które postrzegane są przez wiele osób jako bardzo trudne. Szczególnym wyzwaniem staje się dla wielu osób przekazanie informacji o chorobie osoby bliskiej najmłodszym jej członkom, czyli dzieciom. Książeczki wspierają naturalną otwartość dzieci na inność i jednocześnie wspierają rodziców dając im wskazówki w jaki sposób reagować i wyjaśniać nietypowe zachowania osób chorych najmłodszym członkom rodziny. Czytelnicy towarzyszą chorej osobie od pierwszych objawów choroby otępiennej po jej zaawansowane stadium. Dzięki próbom angażowania dziecka w proces wspierania osoby z chorobą otępienną zapobiegamy izolacji społecznej chorych, a w dzieciach kształtujemy dobry stosunek do choroby, inności i tworzymy w nich dobre postawy, które mogą procentować. W czasie, gdy ich rodzice osiągną wiek senioralny.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Nasze rozwiązanie służy osobom chorym na choroby neurodegeneracyjne i ich rodzinom, w szczególności najmłodszym członkom rodzin.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Nasze rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w rodzinach, przedszkolach, bibliotekach, ośrodkach pomocowych, poradniach terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych, gabinetach lekarskich

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy pliki produkcyjne, tj. gotowy materiał do uruchomienia druku 10 książeczek. Integralną częścią każdej książeczki są zadania dla dzieci i mini poradnik dla rodziców.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób związanych prywatnie i/lub zawodowo z osobami doświadczającymi chorób neurodegeneracyjnych i/lub ich rodzinami.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Pomysł, koncepcja, koordynacja, teksty: Marzena Wójcicka: wojcickam@gmail.com
Koncepcja, teksty: Joanna Szczuka, e-mail: joanna.szczuka@o2.pl
Opracowanie graficzne i skład: Beata Wydrzyńska: beataw@post.pl
Podmiot realizujący: Anna Madhloom, firma: Madan, e-mail: madan@home.pl