FOOS

Filmowy Opiekun Osób Starszych

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację JA KOBIETA

Na czym polega innowacja?

W ramach projektu powstało 15 filmików instruktażowych dotyczących profesjonalnej domowej opieki nad starszą leżącą osobą, przez członka jego rodziny.

Innowacyjność proponowanego pomysłu opiera się na zapewnieniu dostosowanego metodycznie i tematycznie podejścia do potrzeb grupy docelowej, podlegającego weryfikacji przez ekspertów oraz opiekunów osób zależnych. Filmiki instruktażowe są dostosowane do oczekiwań i potrzeb osób zajmujących się osobami starszymi, będącymi członkami ich rodziny, przy czym – co jest unikatowe – obok procedur i ćwiczeń, uwzględnią w szczególności aspekt psychologiczny i intymności dla nieformalnych opiekunów, najczęściej członków rodziny (córka, żona, mąż itp.). Występuje w Polsce rodzinny model opieki, co wskazuje, że przeważają opiekunowie nieformalni: w zależności od kraju od 70 do 90% potrzeb w zakresie opieki świadczona jest przez nieformalnych opiekunów.

W ramach licencji udostępniamy 15 filmów, oraz podręcznik użytkownika.

Dla kogo jest innowacja?

Z rozwiązania mogą skorzystać osoby starsze Kobiety 50+, tzw. pokolenie kanapkowe (Sandwich Generation) bez fachowej pomocy, często pozostawione same z osobą zależną nie mają jak i kiedy dotrzeć do instrukcji jak pomóc sobie (przeciążenia kręgosłupa) i osobie
w opiece. Wymiana osobistych doświadczeń umożliwi bezpośrednią pomoc między opiekunkami, a także umożliwi rozpowszechnianie innowacji. By dotrzeć do większej ilości osób projekt będzie promowany nie tylko na stronie Fundacji kobieta50plus, ale również poprzez organizacje FORUM50+, inne zaprzyjaźnione organizacje zajmujące się tematyką senioralną, portal NGO.pl a także Ośrodki Pomocy Społecznej. Dodatkowo będziemy propagowali formę telepracy jako sposób zatrudnienia opiekunek.

Autor innowacji

Fundacja JA KOBIETA działa od 1995 roku, formalnie od 2003 r. Misją Fundacji jest działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego kobiet, umacnianie własnej godności i poczucia wartości. Promocja zdrowia i propagowanie aktywnego stylu życia, celem zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego jak najdłużej. Jak również zwalczanie przejawów społecznego wykluczenia oraz przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, kulturę. Współpracuje także z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego oraz wieloma innymi organizacjami w Polsce i za granicą, m.in. z organizacją AGE Platform Europe.