„Wrota Pamięci”

Gra planszowa dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i ich rodzin

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Naszym rozwiązaniem jest gra planszowa, która ma za zadanie aktywizować osobę chorą oraz integrować rodzinę wokół osoby zależnej. Gra pomaga we wzmacnianiu relacji w rodzinie, poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, poznawanie możliwości i ograniczeń osoby chorej oraz podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie. Wspiera tworzenie atmosfery bezpieczeństwa oraz zaufania pomiędzy opiekunami i osobami chorymi. Może być narzędziem spowalniającym procesy chorobowe, oraz wspomagającym proces diagnostyczny. Pełni rolę terapeutyczną – stymuluje funkcje poznawcze osób chorych: od funkcji społecznych, przez funkcje językowe, myślenie abstrakcyjne, wiedzę ogólną, pamięć, po orientację, koncentrację i uwagę.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Nasze rozwiązanie służy osobom chorym na choroby neurodegeneracyjne (stany po udarach, choroba Alzheimera, otępienie naczyniowo – pochodne i inne) oraz ich rodzinom i opiekunom. Gra z powodzeniem może być stosowana także w rodzinach, w których występują inne schorzenia bądź nie występują wcale.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Nasze rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w rodzinach, ośrodkach pomocowych, poradniach terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy pliki produkcyjne, tj. gotowy materiał do uruchomienia produkcji gry. W skład gry wchodzą: plansza; 84 karty WROTA PAMIĘCI, w tym 28 kart SŁONECZKO; 14 kart SŁONECZKO, 28 kart do samodzielnego uzupełnienia, kolorowanki, mini poradnik, instrukcja, odpowiedzi, kostka do gry, pionki do gry.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób związanych prywatnie i/lub zawodowo z osobami doświadczającymi chorób neurodegeneracyjnch i/lub ich rodzinami.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Pomysł, koncepcja, koordynacja, teksty: Marzena Wójcicka: wojcickam@gmail.com
Koncepcja, teksty: Joanna Szczuka, e-mail: joanna.szczuka@o2.pl
Opracowanie graficzne: Beata Wydrzyńska, e-mail: beataw@post.pl
Podmiot realizujący: Anna Madhloom, firma: Madan, e-mail: madan@home.pl