Specjalna Wirtualna Klasa

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Renatę Juraszyk

Na czym polega innowacja?

Specjalna Wirtualna Klasa jest kontynuacją klasy funkcjonującej dotychczas w formalnej strukturze edukacyjnej. Główną ideą Specjalnej Wirtualnej Klasy są zajęcia asynchroniczne w postaci nagranych, interaktywnych lekcji/kursów, które uczestnik Specjalnej Wirtualnej Klasy odtwarza na komputerze domowym w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Kursy e-learningowe Specjalnej Wirtualnej Klasy są semestralne, kurs semestralny podzielony jest na lekcje e-learningowe, tak aby uczestnik Specjalnej Wirtualnej Klasy mógł uczestniczyć w lekcjach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Podstawowym zadaniem każdej lekcji e-learningowej będzie przekazanie wiedzy niezbędnej do realizacji zadania. W całym procesie kształcenia w ramach Specjalnej Wirtualnej Klasy zadanie jest kluczową aktywnością, gdyż angażuje i aktywizuje uczestnika nie tylko podczas e-learningowej lekcji, ale także po jej zakończeniu.

W ramach licencji udostępniamy podręcznik/Manual SWK. Manual zawierać będzie metodologię tworzenia i prowadzenia SWK, przekładowe scenariusze lekcji (6 scenariuszy) oraz lekcje e-learning (6 lekcji). W Manualu zawarte zostaną także wyniki badań testowanej innowacji i wskazówki do rozwijania metodologii SWK.

Dla kogo jest innowacja?

Podstawową grupę docelową odbiorców Specjalnej Wirtualnej Klasy stanowić będzie młodzież niepełnosprawna, która ukończyła ostatni etap formalnej edukacji przewidzianej przez szkolnictwo specjalne. Specjalną Wirtualną Klasę mogą stanowić uczniowie, a w zasadzie absolwenci tej samej klasy/szkoły, choć nie jest to warunek konieczny. Grupa docelowa po wprowadzeniu innowacji na szeroką skalę może być poszerzona o następujących użytkowników: trenerów, terapeutów, nauczycieli, którzy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii będą pracować z osobami niepełnosprawnymi.

Autor innowacji

Renata Juraszyk – Obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoje wykształcenie poszerzyłam o nowe kierunki i zdobyłam kwalifikacje jako coach (Coaching, studia podyplomowe 2009) oraz w zakresie e-learningu (E-learning: projektowanie i wdrażanie, studia podyplomowe 2015). Mam duże doświadczenie w przygotowywaniu programów szkoleń, a także w organizowaniu procesu kształcenia. Zainteresowanie tematyką osób zależnych wynika bardziej z kontaktów osobistych, niż z wykształcenia.
W moim otoczeniu są osoby, które borykają się z autentycznymi problemami wynikającymi z niepełnosprawności członka rodziny (dziecka).