APLIKACJE MOBILNE

Dowiedz się więcej o innowacjach tworzonych w naszym inkubatorze:

MobiAsystent

Aplikacja, która wspiera osoby niesamodzielne w codziennych czynnościach domowych.

Kalker

Innowacyjny sposób na komunikację osób zależnych.

Sterowanie mentalne

Alternatywa dla osób
niepełnosprawnych.

Aplikacja mobilna „TAK!“

Metoda koordynowania
i popularyzacji wolontariatu
młodzieży szkolnej
na rzecz osób zależnych.

YourWay

Aplikacja służący do prezentacji obiektów użyteczności publicznej, na których zainstalowano różne elementy dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku.

Niezapominacz

Aplikacja dla niepamiętających.

Dom to praca

Aplikacja wspierająca opiekunów osób zależnych.