„Sterowanie mentalne”

Urządzenia sterowane myślą w otoczeniu osoby niepełnosprawnej

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”

 

Na czym polega innowacja?

Sterowane mentalne – Innowacja społeczna , to nowe rozwiązanie pozwalające na usamodzielnienie się osób zależnych (z niedowładem rąk, w szczególności chorujących na choroby nerwowo-mięśniowe, tetraplegie, po amputacji rąk) od opiekunów przy wykorzystaniu technologii sterowania mentalnego.

Technologia sterowania mentalnego została wykorzystana w następujących urządzeniach:

  • Urządzenie przywoławcze – wysyłanie wiadomości sms do osób bliskich
  • Sterownik oświetlenia – włącznie i wyłączanie oświetlenia w pokoju
  • Sterownik położenia łóżka ortopedycznego

W ramach licencji udostępniamy oprogramowanie do pobrania w postaci programów gotowych do instalacji, kodów źródłowych gotowych do kompilacji oraz dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna zawiera m.in. parametry urządzeń składowych niezbędnych do uruchomienia opracowanego rozwiązania, instrukcję uruchomienia i konfiguracji urządzeń. Dodatkowo stworzone zostały filmy demonstrujące działanie urządzeń kontrolowanych przez osoby niepełnosprawne.

Dla kogo jest innowacja?

Grupą docelową innowacji stanowią osoby niepełnosprawne z porażeniem mięśni lub nerwów rąk, chorzy na zanik mięśni, osoby sparaliżowane, tetraplegicy, osoby bez kończyn, oraz inne osoby, którym choroba uniemożliwia normalne korzystanie z klawiatury, myszki, pilotów, telefonów dotykowych itp.

Rozwiązanie to mogą wprowadzać opiekunowie osób z grupy docelowej oraz placówki i inne organizacje , na co dzień zajmujące się opieką i aktywizacją chorych z niedowładem rąk.

Autor innowacji

Jacek Sztajnke –programista z 20 letnim doświadczeniem. Aktywny działacz Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy. Pomysłodawca zna bardzo dobrze problem, ponieważ ma z nim styczność praktycznie codziennie, dlatego też innowacja jest produktem szytym na miarę, który ma ogromną szansę pomagać.