„Żyję wśród ludzi”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Optima Care Sp. z o.o.

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja „Żyję wśród ludzi” to system wsparcia wykorzystujący metodykę PEERS dedykowany młodym dorosłym z Zespołem Aspergera (MDZA).

Innowacja, stanowiąca swoisty trening umiejętności społecznych, odpowiada na podstawowy problem związany z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla zdiagnozowanych osób z Zespołem Aspergera, którym jest poczucie osamotnienia i wykluczenia społecznego. Przyczyną występowania problemu jest brak wsparcia MDZA po okresie edukacji. Proponowana innowacja daje dostęp MDZA do poznania zasad prawidłowej konwersacji, polegającej na wymianie informacji, możliwość ich wprowadzenia w praktyce, treningu oraz samooceny postępów. Zamieszczone na stronie 3 filmy pokazują odpowiednio przykłady dobrze i źle przeprowadzonej konwersacji.

Innowacja zwiększa dostępność do przestrzeni publicznej młodych dorosłych z Zespołem Aspergera, poprzez opracowanie innowacyjnego rozwiązania dedykowanego Młodym Dorosłym z Zespołem Aspergera, tj. grupie do tej pory pomijanej (gdyż dostępne formy wsparcia dedykowane są dzieciom z Zespołem Aspergera i ich opiekunom).

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą odbiorców projektu są osoby z niepełnosprawnościami, a konkretnie młodzi dorośli w wieku od 18 – 30 lat ze spektrum zaburzeń związanych z zespołem Aspergera, które doświadczają poczucia wykluczenia i osamotnienia. Osoby te odczuwają często strach przed niezrozumieniem oraz brakiem akceptacji. Projekt jest dla nich pomocą w osiągnięciu sukcesu w zakresie zatrudnienia, wolontariatu i osiągania celów życiowych.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Odbiorcami naszego rozwiązania są opiekunowie, psycholodzy, jednostki wychowawcze oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pomaganiem młodym dorosłym z Zespołem Aspergera. Dotarcie do jak największego grona osób da możliwość pomocy jak największej grupie MDZA.

Proponowane rozwiązanie nie tylko dostarcza nowych umiejętności społecznych jego uczestnikom, ale też daje narzędzia do dalszego, codziennego posługiwania się przez opiekunów, psychologów, jednostki wychowawcze oraz organizacje pozarządowe.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

  • Opis metodyki z zakresu założeń systemu wsparcia oraz tematycznego filmów,
  • Filmy sytuacyjne,
  • Opracowane instrukcje dla oglądających (wraz z odpowiedziami),
  • Strona internetowa.

Kim jesteśmy?

Centrum Medyczne Optima Care(Centrum) jest funkcjonującym od 2015r. podmiotem leczniczym prowadzonym przez spółkę Optima Care Sp. z o.o.

Centrum realizuje usługi medyczne z zakresu opieki medycznej pozabiegowej i pielęgnacyjnej, wspiera personel medyczny w kompleksowej opiece nad pacjentami, udziela świadczeń zdrowotnych. Optima Care oferuje również usługi z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji. Do form wsparcia należą także porady psychologiczne, psychologiczno-diagnostyczne, psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, sesje wsparcia psychospołecznego realizowane w dwóch placówkach (8 psychologów, w tym 3 psychologów klinicznych oraz 2 psychologów specjalizujących się w spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) w tym Zespołem Aspergera i 3 psychoterapeutów).

Działania realizuje zgodnie z:
Przyjęta przez Spółkę strategia CSR przewiduje m.in. działania na rzecz społeczności i przeprowadzenie kampanii społecznych, które za pośrednictwem mediów wpłyną na postawy społeczeństwa. Wobec zdiagnozowanych przez nas potrzeb społecznych jako jeden z głównych kierunków w tym obszarze wyznaczyliśmy wsparcie dorosłej młodzieży ZA.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Optima Care Sp. z o.o.

Adres: ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz
E-mail: k.dorywala@impel.pl
Adres strony: https://optimacare.pl/zyjewsrodludzi/