„Zdrowie dostępne ”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację SYNAPSIS (FS)

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja „Zdrowie dostępne“ to zaadaptowane z USA (opracowane przez Patient Provider Communication- https://www.patientprovidercommunication.org) narzędzie służące do wspomagania komunikacji między personelem medycznym a pacjentem w spektrum autyzmu, składające się z tablic komunikacyjnych do informowania pacjenta o wykonywanych czynnościach medycznych oraz tablic do krótkich rozmów z pacjentem, służących między innymi zebraniu wywiadu lekarskiego czy określeniu potrzeb pacjenta. Narzędzie jest dostępne w wersji online w postaci strony internetowej, w wersji offline do pobrania na nośnik, która nie wymaga połączenia z Internetem, zachowując jednocześnie swój interaktywny charakter oraz w wersji do wydruku (pliki pdf do pobrania i wydruku).

Stworzona innowacja odpowiada na potrzebę wypracowania alternatywnych sposobów komunikacji pracowników szpitali i ośrodków zdrowia z osobami ze spektrum autyzmu. Poprzez wskazywanie odpowiednich znaków pracownik służby zdrowia będzie mógł przekazać osobie z ASD odpowiedni komunikat ( np. dotyczący jej stanu zdrowia lub czynności do wykonania) i uzyskać odpowiedź od pacjenta (np. wskazanie miejsca bólu lub rodzaju dolegliwości). Umożliwienie bezpośredniej komunikacji z pacjentem może pomóc w postawieniu właściwej diagnozy i powrót pacjenta do zdrowia.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Narzędzie „Zdrowie dostępne” jest przeznaczone do wspomagania komunikacji dla personelu medycznego oraz osób w spektrum autyzmu, które nie mówią, mają ograniczoną mowę lub używają wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC), takich jak książki komunikacyjne, narzędzia elektroniczne, tablice literowe czy pismo.

Samo narzędzie mimo, że jest odpowiedzią na potrzeby grup osób w spektrum autyzmu, może wspomóc komunikację z innymi osobami, z którymi w danym momencie ich życia kontakt werbalny jest utrudniony – z osobami po udarach, cierpiących na afazję czy też dzięki wysokiej wizualizacji pojęć użytych w narzędziu również dla cudzoziemców. Narzędzie może być także przydatne dla osób mówiących, których trudności w kontaktowaniu się są tymczasowe i wynikają ze stresu lub problemów zdrowotnych.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Innowacja może być wdrażana zarówno przez placówki służby zdrowia publiczne i prywatne jak i w codziennym użytkowaniu przez rodziców osób w spektrum autyzmu oraz organizacje pracujące na rzecz osób w spektrum autyzmu.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Tablice komunikacji dla służby zdrowia,
  • Skala bólu dla dzieci i dorosłych,
  • Tablice TAK-NIE- Zestaw tablic wspomagających zdolność pacjenta podczas odpowiadania na pytania typu tak/nie,
  • Ogólne potrzeby pacjenta -tablice z wybranymi komunikatami w formie tekstu i/lub zdjęcia/rysunku, pomocne do wyrażania przez pacjentów swoich potrzeb,
  • Tablica literowa,
  • Tablica samopoczucie/ból,
  • Instrukcja jak używać narzędzia.

Kim jesteśmy?

Fundacja SYNAPSIS (FS) od 30 lat działa na rzecz poprawy sytuacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder- ASD) i ich rodzin. Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Fundacja SYNAPSIS jest prekursorem nowych działań i rozwiązań systemowych w skali Polski. Główne obszary działalności to m.in.: diagnoza, terapia i rehabilitacja osób z ASD, ich aktywizacja społeczno-i zawodowa, poradnictwo prawno-socjalne dla rodzin, nauczycieli, urzędników, rzecznictwo interesów osób z ASD, kampanie społeczne (np. kampania z udziałem Bartka Topy „Autyzm wprowadza zmysły w błąd” (https://www.youtube.com/watch?v=2vhqJrEE5_g ), konferencje i szkolenia.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja SYNAPSIS ®

Adres: Ondraszka 3, 02-085 Warszawa

Aleksandra Zając
Specjalistka ds. projektów

E-mail: a.zajac@synapsis.org.pl
Adres strony: https://synapsis.org.pl