Wsparcie opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu

 

Wsparcie zdrowia psychicznego rodziców oraz funkcjonowania emocjonalnego osób
pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (ASD)

NA CZYM POLEGA
NASZE ROZWIĄZANIE

Stworzyliśmy platformę internetową służącą do diagnozy i edukacji rodziców oraz opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu. Zamierzamy podwyższać wiedzę na temat zaburzeń ASD oraz przyczyniać się do poprawy rokowania polskich dzieci z autyzmem.

Dzięki platformie rodzice dzieci z ASD oraz nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmi mogą dokonać samooceny emocjonalnej wraz z określeniem ryzyka wystąpienia syndromu wypalenia sił (u rodziców) oraz wypalenia zawodowego (dla pracowników). Po zakończeniu testu automatycznie uzyskuje się dostęp do aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania, pomocy, czy edukacji dzieci z autyzmem oraz rekomendacje podjęcia konkretnych kroków prewencyjnych – konieczności podjęcia kroków terapeutycznych, bądź konieczności odwiedzenia specjalisty.

W trakcie projektu zwalidowaliśmy kwestionariusze samooceny, zapewniliśmy sporą dawkę rzetelnej wiedzy bazującej na donie-sieniach naukowych, które zamierzamy regularnie aktualizować. Zawarliśmy mapkę instytucji pomocowych, bezpośrednio związanych, rzetelnie sprawdzonych i zweryfikowanych, mogących realnie pomóc rodzinom po otrzymaniu diagnozy przez ich dziecko. Jest to forma wsparcia informacyjnego, którego w naszych realiach brakuje.

KOMU SŁUŻY
NASZE
ROZWIĄZANIE

Nasze rozwiązanie służy, rodzinom dzieci z ASD, nauczycielom i całej społeczności szkolnej/przedszkolnej, terapeutom i wszystkim innym osobom będącym w bliskiej relacji z dziećmi z ASD oraz chcącym podnieść swój poziom wiedzy w rzetelny i wiarygodny sposób.

Pośrednio podniesienie poziomu wiedzy u rodziców i opiekunów w końcowym etapie przysłuży się także samym osobom z autyzmem, tworząc dla nich kompetentne i silne emocjonalnie środowisko osób wspierających.

KTO MOŻE
ZASTOSOWAĆ
NASZE
ROZWIĄZANIE

Z naszego rozwiązania może skorzystać każdy, kto zainteresowany jest tematyką autyzmu. A oceny swojego funkcjonowania emocjonalnego dokonać mogą rodzice osób z ASD, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci.

JAKIE MATERIAŁY
UDOSTĘPNIAMY
W RAMACH
LICENCJI

W ramach licencji udostępniamy całą edukacyjno-diagnostyczną platformę internetową, w tym: materiały edukacyjne, narzędzia diagnostyczne, interpretacja tych narzędzi, mapa instytucji pomocnych.

KIM
JESTEŚMY

Jesteśmy wykładowcami, terapeutami, naukowcami i praktykami zatrudnionymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od lat działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z ASD, nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD, jak również na rzecz samych dzieci. Posiadamy szerokie kierunkowe wykształcenie, wieloletnie doświadczenia w pracy z dzieckiem, oraz jego otoczeniem. Prowadzimy kursy, szkolenia, konsultacje, edukujemy nauczucieli/terapeutów. Kierujemy grupami wsparcia dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu. Wspieramy instytucje kształcące osoby z autyzmem. Prowadzimy badania naukowe w zakresie zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.

GDZIE MOŻECIE
NAS ZNALEŹĆ
I JAK SIĘ Z NAMI
KONTAKTOWAĆ

Znaleźć nas można na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
www.autyzm.ump.edu.pl
• dr Anna Kostiukow- 501-743-155, annakostiukow@wp.pl
• dr Wojciech Strzelecki- 609-293-602, wojciech.strzelecki@interia.pl