„Wielozmysłowy Słownik Sztuki”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły

Na czym polega nasze rozwiązanie?

„Wielozmysłowy Słownik Sztuki” to narzędzie edukacyjne, które w atrakcyjny sposób przybliża dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku wiedzę z zakresu historii sztuki. Dzięki temu pozwala im lepiej zrozumieć otaczającą ich kulturę. Oczywiście wykorzystywanie gier w doskonaleniu umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych nie jest nowością, ale w tym wypadku wartością dodaną jest grupa docelowa do jakiej skierowany jest pomysł oraz obszar jakiego dotyczy. Pomysł doskonale wpisuje się cel główny projektu DOSTĘPNOŚC +. Propozycja wyróżnia się na tle dotychczas stosowanych rozwiązań ciekawym i nieszablonowym tematem. Większość gier na rynku wzmacnia zdolności samodzielnego funkcjonowania, ta natomiast jest wprowadzeniem osób niewidomych do świata sztuki.
„Wielozmysłowy Słownik Sztuki” ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuki. Jest to narzędzie edukacyjne, które w atrakcyjny sposób przybliża dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku wiedzę z zakresu historii sztuki. Dzięki temu pozwala im lepiej zrozumieć otaczającą ich kulturę. Elementem narzędzia jest gra na zasadach taboo. która została zaprojektowana tak, żeby w zależności od potrzeb mogły w nią grać jednocześnie osoby niewidome i widzące. Dzięki temu innowacja zawiera element integracyjny i uwrażliwia osoby widzące na perspektywę osób niewidomych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową „Wielozmysłowego Słownika Sztuki” jest niewidoma i słabowidząca młodzież w grupie wiekowej 12 – 18 lat, uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.
W Polsce istnieje 11 ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku: w Laskach k. Warszawy, w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Radomiu, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Owińskach k. Poznania, Krakowie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Zrzeszają w sumie ponad 3 tysiące uczniów.

Edukacja szkolna dla osób z dysfunkcjami wzroku tylko w niewielkim stopniu podejmuje tematy związane z kulturą, dlatego też ważne jest, aby stwarzać nowe możliwości i narzędzia, które pozwolą im zapoznać się z zagadnieniami związanymi ze sztuką.
Projekt przyczynia się do zapewnienia równych szans w dostępie do edukacji i kultury oraz ograniczenia wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością wzroku. W ten sposób wpisuje się w działania mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu w życiu społecznym (do którego zaliczamy między innymi możliwość uczestnictwa w kulturze i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji).

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Potencjalnych użytkowników innowacji podzielić można na dwie grupy: specjalistów (nauczyciele/ki, edukatorzy/ki i animatorzy/ki) oraz osoby prywatne (osoby towarzyszące, rodzina, przyjaciele, opiekunowie młodzieży z niepełnosprawnością wzroku).
“Wielozmysłowy Słownik Sztuki” jest narzędziem edukacyjnym służącym przybliżaniu wiedzy z zakresu historii sztuki. Wyjaśnia podstawowe pojęcia z tego obszaru, dlatego z powodzeniem może być wykorzystywany przez nauczyciele/ki oraz edukatorzy/ki i animatorzy/ki pracujący w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, w instytucjach kultury, muzeach i galeriach sztuki, a także organizacjach pozarządowych, czy ośrodkach wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku.
Mimo, że coraz więcej dzieł sztuki zostaje udostępniona dla osób z niepełnosprawnością wzroku, to wciąż brakuje narzędzi, które pozwolą zrozumieć hasła i pojęcia, którymi operuje język sztuki. Innowacja może być wykorzystywana podczas lekcji i stanowić wsparcie dla nauczycieli historii sztuki, plastyki, języka polskiego oraz język łacińskiego i kultury antycznej, ale także podczas spotkań, warsztatów i wizytacji przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością wzroku w instytucjach kultury. Innowacje będzie można wykorzystać do wytłumaczenia konkretnego pojęcia lub też dzieła sztuki.
Ponieważ “Wielozmysłowy słownik sztuki” to edukacyjna gra, w którą mogą grać zarówno osoby niewidome jak i widzące, stwarza on możliwość wspólnego spędzania czasu osobom widzących i niewidzącym i pozwala na równi zdobywać wiedzę w formie zabawy

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • spis 25 haseł wraz z wyjaśnieniami
 • dźwiękowe interpretacje haseł
 • poradnik metodyczny, w którym znajduje się opis wielozmysłowej metody poznawania sztuki, opisy do 25 haseł z zakresu historii sztuki poszerzone o ćwiczenia i przykłady, które pomogą lepiej zrozumieć poszczególne hasła
 • pomoce sensoryczne wyjaśniające poszczególne hasła
 • przykłady dzieł sztuki w formie tyflografik
 • karty z hasłami do gry do wydrukowania

Oprócz gotowego narzędzia na stronie fundacji znajduje się do pobrania wersja DIY

 • spis 25 haseł z zakresu historii sztuki wraz z plikami audio
 • poradnik metodyczny
 • przygotowane do wydrukowania lub samodzielnego wykonania tyflografiki
 • instrukcję jak wykonać pomoce dotykowe wyjaśniające hasła
 • 120 kart z hasłami do gry zapisanym w alfabecie łacińskim i alfabecie Brailla. Karty zostały przygotowane do wydrukowania na papierze pęczniejącym.

Kim jesteśmy?

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły to inicjatywa włączająca osoby z niepełnosprawnościami w odbiór oraz tworzenie sztuki. Chciałybyśmy, żeby kultura stała się wrażliwa i otwarta na różnorodne potrzeby. Obecnie nasze działania skierowane są głównie do osób niewidomych i słabowidzących. Tworzymy dla nich przestrzeń dającą możliwość samodzielnego poznawania sztuki.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

FUNDACJA DOSTĘPNEJ KULTURY WIZUALNEJ – WIELOZMYSŁY
Nasza strona: www.wielozmysly.org
e-mail: info@wielozmysly.org

Adrianna– adrianna@wielozmysly.org | 697 728 691
Monika – monika@wielozmysly.org | 509 555 812
Natalia – natalia@wielozmysly.org | 723 665 314