„Sztuka Dostępna”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Sztuka Forma

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowacja „Sztuka Dostępna” to podręcznik pracy tworzenia sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zestawiono w nim praktyki działań z zakresu animacji kulturowej w formie przedstawień intermedialnych. Tego typu działań kulturalne są podejmowane w Polsce, ale dotychczas nie zebrano ich w jedną pozycję opisującą metodyczne działania w tym zakresie.

Innowacja „Sztuka Dostępna” polega na stworzeniu metody tworzenia sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami, na którą składa się: wypracowanie rozwiązań technologicznych, które ułatwiają udział w wydarzeniu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz wypracowanie rozwiązań w pracy warsztatowo-artystycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością. Metoda dotyczy wprowadzenia odpowiednich STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Proces kształtowania metody oparto o testowanie opracowanego scenariusza spektaklu intermedialnego dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W efekcie opracowano metodykę tworzenia i realizowania sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami, którą zawarto
w podręczniku pod tytułem Sztuka dostępna.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Grupą docelową naszej metodologii są dzieci i młodzież od 5 do około 13 roku życia z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwoju.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Z podręcznika „Sztuka dostępna” skorzystać mogą wszelkiego rodzaju artyści (reżyserzy, aktorzy, scenografowie, muzycy, kompozytorzy, artyści wizualni), animatorzy kultury (zwłaszcza pracujący w formie warsztatowej z dziećmi), kierujący instytucjami kulturalnymi oraz pracownicy instytucji kulturalnych, a także inni ludzie sztuki, do których dotrze opracowanie na temat tworzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Grupą użytkowników są również opiekunowie
i rodzice osób z niepełnosprawnością

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • podręcznik Sztuka dostępna
  • film instruktażowy na temat metody tworzenia spektaklu intermedialnego

Kim jesteśmy?

Działalność Fundacji Sztuka Forma obejmuje organizację wydarzeń z zakresu muzyki, teatru, sztuk wizualnych oraz mediów elektronicznych przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci, w tym również tych z niepełnosprawnościami.
Celem organizacji jest otwieranie dzieci na postrzeganie sztuki w niestandardowy sposób. Dokonujemy tego głównie poprzez tworzenie spektakli intermedialnych, czyli wydarzeń, które łączą w sobie elementy teatru, sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, zadań sprawnościowych. Przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami, dlatego nacisk stawiany jest na doznania sensoryczne, takie jak: dźwięk, obraz, bodźce dotykowe oraz muzykoterapię poprzez taniec, śpiew, grę na instrumentach i kontakt z muzykami grającymi na żywo. Fundacja stworzyła do tej pory 4 spektakle intermedialne

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Sztuka Forma
Adres: ul. Ruska 46A, 50-079 Wrocław
e-mail: kontakt@fundacjasf.org
tel. : +48 669 007 164
Adres strony: www.fundacjasf.org