„Senior w Świecie VR”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
CREO – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna Senior w świecie VR rozwiązuje problem dostępności do przestrzeni publicznej tj. dóbr kultury, sztuki, przyrody itp. dla osób starszych (np. mieszkańców placówek opiekuńczych, członków klubów seniora). Innowacja w postaci modelu zajęć w wirtualnej rzeczywistości przy użyciu gogli VR stwarza możliwość zupełnie nowej jakości prowadzenia unikalnych zajęć terapeutycznych.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Innowacja dedykowana jest osobom starszym o ograniczonej mobilności i percepcji –  seniorom zamieszkującym Domy Pomocy Społecznej na terenie całej Polski, zarówno mieszkańcom z możliwościami podejmowania aktywności w częściach wspólnych, jak i osobom zależnym, które przez większość czasu przebywają w swoich pokojach.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Grupę odbiorców innowacji stanowią Domy Pomocy Społecznej, w których testowane były zajęcia z goglami VR dla seniorów i które będą miały możliwość korzystania z tej innowacji w przyszłości oraz Kadra DPS, na co dzień pracująca z seniorami podczas różnego typu zajęć aktywizujących, która zyskała bardzo ciekawe nowe doświadczenie, inspirację do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Innowacja ma także potencjał do powielania w kolejnych społecznościach, np. klubach seniora, czy innych miejscach, w których główną grupę odbiorców stanowią osoby w wieku senioralnym. Ponadto, można rozwijać ofertę scenariuszy zajęć o działania edukacyjne dedykowane wolontariuszom i pracownikom instytucji, takich jak urzędy. Szkolenie z zastosowaniem gogli VR pozwoliłoby im wczuć się, np. w sytuację osoby starszej czy osoby poruszającej się na wózku. Zajęcia takie mogłyby także przybliżyć wartości pracy wolontariackiej, np. w formie gry edukacyjnej. Mnogość dostępnych na rynku aplikacji VR pozwala na profesjonalne przygotowanie zajęć i powielanie innowacji w wielu społecznościach, środowiskach, czy instytucjach.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

  • Podręcznik opisujący metodę,
  • Film instruktażowy,
  • Materiały stworzone przez Innowatora do umieszczenia na stronie internetowej.

Kim jesteśmy?

CREO to organizacja pozarządowa z blisko 18 letnim doświadczeniem w tworzeniu struktur wolontariatu, przygotowywaniu praktycznych warsztatów z wykorzystaniem kombinezonu starości i symulatorów różnych niepełnosprawności. Znakiem rozpoznawczym CREO jest łamanie stereotypów i pokonywanie barier.

Poprzez swoje działania CREO zachęca do większej aktywności społecznej – szczególnie w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

CREO – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

e-mail:
creo@centrumcreo.pl
Adres strony: www.centrumcreo.pl