„Pacjent niepełnosprawny w gabinecie dentystycznym – porady dla lekarza”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
FUNDACJĘ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”

Jakie problemy rozwiązuje nasza innowacja i co nowego wnosi do obecnej praktyki

Innowacja społeczna „Pacjent niepełnosprawny w gabinecie dentystycznym – porady dla lekarza” polega na opracowaniu kwestionariusza ankiety do wykorzystania przez lekarzy dentystów dotyczącego ogólnego stanu zdrowia i niepełnosprawności, opracowanie prezentacji multimedialnych wprowadzających do zagadnienia oraz broszury ze wskazówkami dla lekarzy dentystów. Celem Innowacji jest poprawa podejścia lekarzy mogących świadczyć usługi zdrowotne, w tym również w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, by w pełni zrealizować leczenie stomatologiczne.

Osoby z niepełnosprawnościami, zarówno dzieci jak i dorośli, wymagają opieki medycznej, w tym stomatologicznej, uwzględniającej ich szczególne potrzeby związane z trudnościami komunikacyjnymi (porozumiewanie się), a także przemieszczania się do właściwych placówek ochrony zdrowia. Konieczne jest umożliwienie skorzystania z odpowiednio przystosowanych lekarskich gabinetów zabiegowych oraz uwzględnienie w toku postępowania specjalistycznego uwarunkowań wynikających z ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W Polsce jak dotąd nie zostały zdefiniowane wymagania, do których te placówki mogłyby być dostosowywane. Przyczynia się to do powstawania ograniczeń w dostępności do profilaktyki i leczenia stomatologicznego. Z doświadczeń własnych oraz publikowanych danych wynika, że im większa niepełnosprawność tym poważniejsze stają się problemy organizacyjne z transportem oraz komunikowaniem się z chorym.

Równocześnie z praktyki wynika, że w wielu sytuacjach dobrze przygotowany personel medyczny, w tym przede wszystkim lekarz stomatolog, nawiązując dobrą współpracę z pacjentem kierowanym na zabieg leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym może uniknąć procedury realizowanej w narkozie, a przeprowadzić ją w warunkach ambulatoryjnego gabinetu dentystycznego ograniczając tym samym możliwe zagrożenia. Duże znaczenie przypisuje się dobrej komunikacji z samym pacjentem ale także jego rodzicami/opiekunami oraz odpowiednim podejściem do przeprowadzanych procedur.

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami Innowacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

W ramach licencji udostępniamy:

 • instrukcję nowej metody dla użytkowników,
 • wzór ulotki informującej rodzica/opiekuna prawnego o możliwości skorzystania z badania stomatologicznego dziecka w szkole,
 • wzór dokumentu zgody rodzica/opiekuna prawnego na przeprowadzenie stomatologicznego badania przedmiotowego i podmiotowego u dziecka,
 • wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
 • wzór karty badania dentystycznego,
 • wzór kwestionariusza ankiety dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczącego ogólnego stanu zdrowia ich dzieci,
 • prezentacje multimedialne wprowadzające do zagadnienia,
 • wzór podręcznej broszury z poradami dla lekarzy stomatologów,
 • test – pytania użyteczne w samokształceniu sprawdzające uzyskaną wiedzę po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi,
 • wzór formularza skierowania na zabieg w znieczuleniu ogólnym,
 • wzór kwestionariusza dla uczestników oceniającego skuteczność metody,
 • wzór opisu zadań dedykowanych osobom realizującym testowaną metodę,
 • wzór karty – specyfikacji wyposażenia,
 • raport końcowy z testowania nowej metody.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

Od wielu lat pracujemy na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Obserwujemy, w zakresie których obszarów życia społecznego i opieki medycznej wymagają oni wsparcia i towarzyszenia w rozwiązaniu problemów. Takim obszarem jest opieka stomatologiczna. Z przeprowadzonych przez nas badań w Zespole Szkół Specjalnych (ZSS) nr 103 w Poznaniu (wśród 170 rodzin) wynika, że ponad 80% uczniów i uczestników nie ma możliwości lub ma duże problemy w korzystaniu z opieki stomatologicznej. W środowisku lekarzy stomatologów tylko nieliczni znają specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z licznymi sprzężeniami) i wynikające z niej utrudnienia w przyjmowaniu tego typu pacjentów. Na co dzień obserwujemy u naszych podopiecznych pogarszający się stan uzębienia i wynikające z tego faktu liczne powikłania zdrowotne a co za tym idzie dolegliwości bólowe i cierpienie co bezpośrednio wpływa na komfort życia i funkcjonowania w szkole.

Poniżej prezentujemy osoby biorące udział w Projekcie.

Mgr Lidia Wojsznis, z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, trener. Przez 17 lat wicedyrektor w szkołach zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych, aktualnie dyrektor. Specjalizuje się w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, głębszym i głębokim.

Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, pracownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jednostka posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w opiece stomatologicznej nad pacjentami z niepełnosprawnościami. Realizowała szereg programów prozdrowotnych, w tym zleconych przez Wydział Zdrowia UM w Poznaniu, Gorzowie, Śremie i Toruniu.

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth, specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, skupiająca się na leczeniu stomatologicznym osób z obciążeniami ogólnoustrojowymi, kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka oraz Katedry Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu.

Kim jesteśmy?

CREO to organizacja pozarządowa z blisko 18 letnim doświadczeniem w tworzeniu struktur wolontariatu, przygotowywaniu praktycznych warsztatów z wykorzystaniem kombinezonu starości i symulatorów różnych niepełnosprawności. Znakiem rozpoznawczym CREO jest łamanie stereotypów i pokonywanie barier.

Poprzez swoje działania CREO zachęca do większej aktywności społecznej – szczególnie w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”

Adres: Kanclerska 31-33, 60-327 Poznań
E-mail: fundacjazss103@gmail.com      
Adres strony: www.zss103.eu