„Otulina Zdrowia”

Innowacja społeczna prowadzona w ramach projektu „Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +”
opracowana przez
Fundację Otulina

Na czym polega nasze rozwiązanie?

Innowację „Otulina Zdrowia” stanowi poradnik prowadzenia rozmowy lekarza onkologa z pacjentem oraz segregator pacjenta onkologicznego. Rozwiązanie cechuje się bardzo wysokim stopniem innowacyjności w warunkach polskich. Stanowi adaptację rozwiązań znanych Pomysłodawcy z krajów, gdzie poziom opieki onkologicznej i orientacji na pacjenta jest bardzo wysoki, np. z USA. Tożsame ani podobne rozwiązania nie były dotąd wdrażane w Polsce w ramach projektów innowacyjnych, ani też standardowych.

 1. Segregator onkologiczny – narzędzie „uszyte na miarę”, o funkcji porządkującej, informacyjnej, edukacyjnej.
  Cel: gromadzenie dokumentacji medycznej, informacji zdrowotnych, danych dotyczących sposobu leczenia, informacji okołomedycznych oraz kontaktów do specjalistów itp.
  Znajdują się w nim niezbędne informacje potrzebne pacjentowi i jego rodzinie w całym procesie diagnostyki, leczenia i wychodzenia z choroby po rehabilitację.
 2. Poradnik prowadzenia rozmów pacjenta z lekarzem wraz z czterema modelowymi scenariuszami rozmów pacjenta z lekarzem, w oparciu o cztery typy osobowości według Hipokratesa (choleryk, flegmatyk, sangwinik, melancholik).

Komu służy nasze rozwiązanie?

Odbiorcami nowego rozwiązania, z uwagi na dotychczasowe doświadczenie Fundacji będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które nabyły niepełnosprawność w wyniku zachorowania na nowotwór, bądź też chorują onkologicznie.
Odbiorcy:
dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które nabyły niepełnosprawność w wyniku zachorowania na nowotwór, dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które chorują onkologicznie.
Istotne cechy osób z niepełnosprawnościami, do których była skierowana innowacja społeczna:

 • osoby dorosłe – kobiety/mężczyźni powyżej 18. roku życia,
 • osoby po diagnozie choroby nowotworowej rozpoczynające leczenie onkologiczne,
 • osoby chorujące onkologicznie w trakcie leczenia/terapii,
 • osoby w różnym stadium zaawansowania choroby onkologicznej, mające nierzadko inne choroby współtowarzyszące (np. cukrzyca, zaburzenia psychiczne, depresja), co również ma wpływ na ich kondycję fizyczną, dobrostan psychiczny, relacje z otoczeniem, aktywność na rynku pracy itp.,
 • osoby, które są pod kontrolą lekarską, zakończyły leczenie, ale utrzymują się skutki uboczne choroby nowotworowej obciążające fizycznie/psychicznie pacjenta,
 • osoby mocno obciążone uciążliwym leczeniem (i jego skutkami), jakim jest chemioterapia,
 • zabieg operacyjny (przed lub po chemioterapii), radioterapia, terapia hormonalna itd.

Kto może zastosować nasze rozwiązanie?

Potencjalni użytkownicy innowacji to w pierwszym rzędzie lekarze onkolodzy, ale również lekarze innych specjalności (do których trafia osoba z niepełnosprawnością chorująca onkologicznie), studenci medycyny, czy instytucje jak np. przychodnie lekarskie, apteki, poradnie lekarskie, w których będzie można uzyskać informacje o powstałych innowacjach oraz możliwościach ich pozyskania.
Użytkownicy:

 • pacjenci onkologiczni i inni pacjenci, których formuła segregatora może zainspirować do podjęcia działania,
 • lekarze onkolodzy,
 • lekarze innych specjalności (do których trafia osoba z niepełnosprawnością chorująca onkologicznie),
 • studenci medycyny,
 • instytucje, jak np. przychodnie lekarskie, apteki, poradnie lekarskie, poradnie specjalistyczne, uczelnie medyczne.

Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji?

W ramach licencji udostępniamy:

 • Plik w formacie pdf do wydruku SEGREGATORA ONKOLOGICZNEGO
 • Pliki w formacie PDF:
 • Poradnik prowadzenia rozmów pacjenta z lekarzem wraz z czterema modelowymi scenariuszami rozmów pacjenta z lekarzem, w oparciu o cztery typy osobowości według Hipokratesa (choleryk, flegmatyk, sangwinik, melancholik)

Katalog pytań

 • Teksty edukacyjne:
  – Dobrze wyglądam, czuję się lepiej – Pielęgnacja w chorobach nowotworowych
  – Zasady zdrowego żywienia – Żywienie w chorobach nowotworowych
 • Wsparcie psychologiczne
 • Coaching
 • Pierwotna profilaktyka dla kobiet
 • Pierwotna profilaktyka dla mężczyzn

Wzory dokumentów:

 • Scenariusz warsztatów testujących segregator onkologiczny
 • Scenariusz warsztatów testujących poradnik
 • Wzór sprawozdania z warsztatów testujących
 • Wzór karty konsultacji indywidualnej

Kim jesteśmy?

Misją i celem nadrzędnym Fundacji Otulina jest zapewnienie wszechstronnej opieki i kompleksowej pomocy dorosłym pacjentom onkologicznym i ich rodzinom oraz ułatwienie dostępu do diagnostyki i terapii medycznych. Dobroć i wsparcie udzielone ludziom cierpiącym jest jak Otulina. Otaczając pacjentów oraz ich bliskich troskliwą opieką, zapewnia im niezawodne poczucie bezpieczeństwa.

Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Fundacja Otulina
Adres: ul. Ryszarda Kaczorowskiego 19, 61- 695 Poznań
e-mail: kontakt@fundacjaotulina.pl
tel. : 797 275 330
Nasza strona: www.fundacjaotulina.pl
https://www.facebook.com/OtulinaFundacja